15.5.2018

Novias Mastersutbildning teknologibaserat ledarskap i Vasa har utexaminerat 100 ingenjörer

Tommiranta

Utbildningen inledde sin verksamhet i Vasa år 2007 och nu har Yrkeshögskolan Novia utexaminerat den hundrade personen. 2009 utexaminerade således den första studerande från utbildningen.

”Näringslivet behöver ledarskap, därför behövs det idag flera ingenjörer som har läst ledarskap”, säger utbildningsansvarig Stefan Granqvist.

Utbildningen i teknologibaserat ledarskap omfattar 60 studiepoäng och resulterar i en högre yrkeshögskoleexamen, vilken ger samma behörighet för offentliga tjänster som en högre högskoleexamen avlagd vid ett universitet. Utbildningen är avsedd för personer som befinner sig i arbetslivet och som vill fördjupa och bredda sina kunskaper.

Målet med utbildningen är att studerande efter avlagda studier ska ha utvecklat och förbättrat sin självkännedom samt fått insikter i ledarskap. De utexaminerade ges förutsättningar att verka i krävande ledarskaps-, specialist- och chefsuppgifter. Inom utbildningen betonas drivkraft och entreprenörsanda som är tillämpbar i dagens och framtidens näringsliv och i andra organisatoriska sammanhang.

”De som har studerat vid utbildningen är idag sysselsatta i företag som verkar både nationellt och internationellt, inom mellan- och högre ledningsuppgifter”, konstaterar utbildningsansvariga Stefan Granqvist.

Tommi Ranta utexaminerades våren 2007 till ingenjör från Vaasan ammattikorkeakoulu, VAMK. Ranta har arbetat på Wapice i olika roller sedan hösten 2006 och idag arbetar han på Wapice som Team Leader och kundansvarig. 

”Det bästa med högre YH-utbildningen var att få reflektera med andra studerande. Det gav möjligheten att jämföra hur olika ärenden sköts inom ledarskap och organisation samt gav mig ett bredare helhetsperspektiv. I dag arbetar jag med ledarskap på individnivå. Jag hjälper teamets medlemmar att utvecklas och gör mitt bästa för att stöda teamet. Som kundansvarig hanterar jag större helheter. Efter varje kurs på högre YH-utbildningen gjorde jag ett arbete där företaget var i fokus. Det fick mig att reflektera över hur saker görs i mitt företag. Jag har fått en bättre förståelse för hur företaget leds och vilka de bakomliggande faktorerna är”, säger Tommi Ranta.

Yrkeshögskolan Novia gratulerar Tommi Ranta som blev den hundrade utexaminerade. Ranta får sitt betyg den 25 maj. 

För ytterligare information vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Stefan Granqvist, mobil 050 537 0430
Wapice, Tommi Ranta, tfn 040 847 5964

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"