4.12.2020

Novias lektor Dahlbäck lyfter fram barockmusikens kvinnliga sångare och kompositörer

kajsa

I sin konstnärliga doktorsexamen har sopranen Kajsa Dahlbäck studerat barockmusik ur sångarens synvinkel. I sina fem doktorandkonserter lyfter hon särskilt fram barocktidens kvinnliga sångare och kompositörer. Dahlbäcks konstnärliga doktorsexamen granskas vid Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet den 28 november.

I sina fem doktorandkonserter har Dahlbäck undersökt den kvinnliga sopranens roll i barockrepertoaren under perioden 1600–1750. Repertoaren i konsertserien har kommit från olika sammanhang med starka kvinnliga sångerskor i Europa, exempelvis från Händels operavärld och från italienska nunnekloster. Dahlbäck påvisar att det redan under tiden 1600–1750 funnits för samtiden betydelsefulla och synliga sångerskor och kvinnliga tonsättare, varav många inte varit synliga eller särskilt kända i den västerländska musikhistoriens kanon.

Den genomgående täta dialogen mellan text och musik samt de sångtekniska utmaningar som repertoaren erbjuder antyder ändå att såväl sångerskorna som tonsättarna varit framstående konstnärer. Detta framgår även ur samtida skrifter om sångerskornas färdigheter och deras rykte i samtiden. Musiken i Dahlbäcks konsertserie, exempelvis av tonsättarna i de italienska nunneklostren, har visat sig vara affektrik, starkt förkroppsligad ur kvinnligt perspektiv och av hög konstnärlig kvalitet.

”Många av barocktidens kvinnliga sångerskor hade en hög sångteknisk nivå och de har visat sig vara framstående personer i sina respektive samhällen. Även den kvinnliga mecenaten, som drottning Kristina, var betydelsefull för skapandet av forum för kvinnliga konstnärer”, berättar Dahlbäck.

Ny terminologi för att verbalisera sångarens arbetsprocess

Syftet med Dahlbäcks avhandling ”Sjunga-i-världen – en fenomenologisk betraktelse över sångarens inre arbete” är att synliggöra den professionella sångarens inre arbete. Detta görs utgående från den i barockmusik specialiserade sångarens arbetssätt exempelvis genom musikernas inbördes kommunikation i en barockensemble. Hon undersöker sångarens erfarenhet ur ett fenomenologiskt perspektiv genom teorier av bland andra Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Julia Kristeva. I sin avhandling har Dahlbäck även utvecklat ny terminologi för att synliggöra den professionella sångarens inre arbete och för att kunna verbalisera sångarens arbetsprocess med dess olika behov, skeden och möjligheter även för personer utan en professionell sångarerfarenhet.

Sopranen Kajsa Dahlbäck är en erfaren tolkare av tidig och nyskriven musik och har sjungit bl.a. på Nationaloperan i Helsingfors och med flera av Finlands professionella orkestrar. Internationellt har hon sjungit på många festivaler och haft framgångar i sångtävlingar i hemlandet och utomlands. Med sin ensemble Earthly Angels vann hon YLE Årets skiva 2018. Dahlbäck har grundat festivalen Vasa Baroque och fungerar som dess konstnärliga ledare sedan 2013.

Kajsa Dahlbäck undervisar i musik, barock- och klassisk sång vid Yrkeshögskolan Novias Campus Allegro i Jakobstad.
Läs mera om utbildningen här.

Ytterligare information

Kajsa Dahlbäck
kajsa.dahlback@novia.fi

Offentligt granskningstillfälle för Kajsa Dahlbäcks konstnärliga doktorsexamen skedde
28.11.2020 kl. 12, Konsertsalen i R-huset, Norra Järnvägsgatan 9, Helsingfors

Avhandling: Sjunga-i-världen – en fenomenologisk betraktelse över sångarens inre arbete
Konstnärliga enheten: Den kvinnliga sopranen i barockrepertoaren.

Avhandlingens granskare: Susanna Välimäki
Nämnden för de konstnärliga lärdoms- och färdighetsproven: Assi Karttunen, Päivi Järviö, Annika Ollinkari, Juha Karvonen, Pascal Bertin
Kustos: Anne Kauppala

 

Textkälla: https://www.uniarts.fi/sv/artiklar/nyheter/kajsa-dahlback-lyfter-fram-barockmusikens-kvinnliga-sangare-och-kompositorer/

Gå till "Pressmeddelanden"