16.5.2018

Novias ingenjörsstuderande Määttä i Raseborg fick nationellt ERTO-stipendium

IMG 0606

ERTO belönar årligen de tre bästa yrkeshögskoleprojektet för utveckling av arbetslivet. Novias ingenjörsstuderande Santeri Määttä som studerar vid Campus Raseborg belönades med stipendium i den nationella ERTO-tävlingen.

Määttä fick stipendium i den nationella ERTO-tävlingen som är Tjänstemannaförbundets förbund för specialbranscher. Under Yrkeshögskolornas riksomfattande YH-dagar i Björneborg 16-17.5 delas priserna ut. Stipendiaterna får 500 - 1000 euro.

Examensarbetets rubrik var ”Planering av efterspänd pelarplatta med UB-linor centrerade på pelarna- Jälkijännitetyn pilarilaatan suunnittelu pilarilinjoille keskitetyillä punoskaistoilla”.

Handledare, timlärare och Novia-alumn Johan Degerlund säger att ”Santeri Määttäs nyskapande examensarbete utfördes för Sweco. Uppdraget var att utveckla sättet att använda UB-linor i betongkonstruktioner. Metoden innebär att UB-linor, dvs vajerknippen gjuts in i betongplattan enligt funktionsprincip ”armering utan vidhäftning”. Detta för att spännarmera stora betongplattor som golv för t.ex. parkeringshus, hus med stora öppna kontorslandskap eller sjukhus. Då betongplattan härdat, spänner man åt vajrarna genom att skruva åt muttrar i ändan av vajerknippena, på lite motsvarande sätt som man stämmer strängarna på en gitarr. Detta innebär att betongplattans bärförmåga avsevärt förbättras. Santeris examensarbete gick ut på huruvida man kan koncentrera placeringen av dessa vajerknippen i betongplattan för att ytterligare ge större frihetsgrad i var man, vid eventuella senare ändringar i byggnadens användningsändamål, kan ta hål i golvplattan. Alltså att ge större flexibilitet för behov av ny hiss, nya ventilationskanaler eller andra nya tekniska system i framtiden, utan att riskera att man vid håltagningen av misstag klipper av ett vajerknippe, eller rentav måste bygga helt nytt hus”.

”Från mitt perspektiv som handledare för examensarbetet har Santeri visat mycket god praktisk kunskap, tagit initiativ själv och varit bra på att vägleda sig själv. Santeri arbetade hårt för att följa tidtabellen för det planerade schemat genom att dela upp arbetet till lämpliga milstolpar och följa deras framsteg tillsammans med mig som handledare. Som handledare, och som beställare, jag är mycket nöjd med Santeris arbetssätt och de resultat som uppnåtts", säger Janne Hanka, projektchef, Sweco.

”Vårt syfte är att stöda möjligheterna för studerande inom byggnadsteknik att komma in i arbetslivet och att bygga upp långsiktigt samarbete med högskolor. Det samarbete vi intensifierat med Novia sedan 2016 kring företagsförlagd projektering har varit verkligen lyckats. Resultatet av samarbetet är av mycket hög kvalitet. Kvaliteten på Swecos samarbete med Novia bekräftas i Santeris examensarbete som nu premierats som ett av de tre bästa utvecklingsprojekten i högskolorna i Finland detta år, strålande”, säger Atte Leppänen, Business Development Director, Sweco.

IMG 2

Santeri Määttä.
Foto: Jenny Svartsjö

IMG 3

Eva Sandberg-Kilpi, enhetschef enheten ÅboRaseborg, Santeri Määttä och rektor Örjan Andersson. Foto: Jenny Svartsjö

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Santeri Määttä, tfn 040 719 2459
Yrkeshögskolan Novia, Johan Degerlund, tfn 044 449 8265
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig för ingenjörsutbildning Mats Lindholm, tfn 044 762 3760
Sweco Rakennetekniikka Oy, Janne Hanka, Projektipäällikkö, jännitetyt rakenteet, tfn 040 550 5363
Sweco Rakennetekniikka Oy, Atte Leppänen, Business Development Director, tfn 040 503 5941

Tilläggsuppgifter om tävlingen fås av:
Järjestöpäällikkö Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry Soile Lindstedt, tfn 040 723 6906, soile.lindstedt@erto.fi, www.erto.fi

Pressmeddelandet från ERTO hittas här >

Avsändare:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"