12.4.2016

Novias ingenjörer och tradenomer redo att ta klivet ut i arbetslivet

LL 20130523 novia 4011

Yrkeshögskolan Novia ordnar en lärdomsprovskonferens för att ge studerande, deras uppdragsgivare, personal och allmänheten en möjlighet att mötas och diskutera de lärdomsprov som studerande arbetat med. Lärdomsprovskonferensen hålls vid Technobothnia i Vasa 12-13.4.
”Under konferensen vill campuset lyfta fram den kompetens och bredd som finns angående så väl studerandes kompetenser som personalens handledningspotential och industrikontakter. Det som presenteras under lärdomsprovskonferensen är resultatet av hur dessa faktorer samverkar", berättar enhetschef Jonas Waller.

”Konferensen sammanfattar och synliggör campus Vasa Wolffskavägens kompetens och verksamhet inom ramen för utbildning inom teknik och företagsekonomi. De studerande som nu presenterar sina examensarbeten blir utexaminerade i maj och juni. Upp till cirka 150 studerande gör sina lärdomsprov varje år vid campuset”, säger Waller.

Lärdomsprovskonferens
Lärdomsprovskonferensen hålls vid Technobothnia, Bomullgränd 3, tisdag 12.4 kl. 10-16 och onsdag 13.4 kl. 9-16. Konferensen är öppen för alla, ingen anmälan behövs.
     - Vill du veta mer om robotsvetsning, bekämpning av grå ekonomi eller elskåpstillverkning? Under dagarna presenterar studerande inom teknik och        företagsekonomi sina lärdomsprov i form av korta föreläsningar.

Ta del av programmet här > 

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"