27.3.2014

Novias bibliotek i Åbo och Raseborg blir en del av vetenskapsbiblioteket Tritonia

Yrkeshögskolan Novia och Vasa Universitet har undertecknat ett avtal om att ansluta Yrkeshögskolan Novias bibliotek i Åbo och Raseborg i vetenskapsbiblioteket Tritonia.

”Målsättningen är att garantera högklassig biblioteksservice för högskolestuderande, forskare och personal på Novias samtliga verksamhetsorter”, säger Novias prorektor Birgitta Forsström.

Genom avtalet ansluts Novias bibliotek i Åbo till Tritonia från och med hösten 1.8.2014. Om bibliotekssamarbetet mellan Novia och Raseborgs stad avtalas i ett skilt avtal. 

Personalen vid Novias bibliotek i Åbo och personal vid Raseborgs stadsbibliotek som är anställd av Novia kvarstår i tidigare anställningsförhållande. Med avseende på arbetsledning är personalen underställd Tritonias direktör. Personalen bör kunna betjäna kunder på svenska, finska och engelska.

Avtalet är i kraft tills vidare från och med 1.8.2014. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Birgitta Forsström, Prorektor, mobil 044 762 3900
Gunilla Jansson, Novias bibliotekschef, tfn (02) 432 3132

Avsändare: Kommunikationschef  Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Om Yrkeshögskolan Novia
Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 360 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.


 

Gå till "Pressmeddelanden"