17.11.2017

Novia startar ny utbildning, Master of Engineering - Autonomous Maritime Operations i Åbo

simu16.11.2017 3

Yrkeshögskolan Novia i Åbo inleder en ny utbildning på engelska inom sjöfart, Master of Engineering - Autonomous Maritime Operations. Ansökningstiden pågår under tiden 15.11-15.12.2017.

Målet med utbildningen är att utbilda ingenjörer och sjöfarare för att uppfylla kraven för den fjärde industriella revolutionen inom maritim teknik. Utbildningen har ett särskilt fokus på digitalisering av sjöfart och kommer att inledas i februari 2018. Examensbenämningen är Master of Engineering, Autonomous Maritime Operations. Studierna omfattar 60 studiepoäng och undervisningsspråket är engelska.

Studierna genomförs som flerformsstudier parallellt med studerandes arbete på land eller till sjöss. Största delen av studierna genomförs med hjälp av en inlärningsplattform.

I studierna ingår följande områden:

  • introduktion till studierna och marinverksamheten
  • autonoma fartyg – automatisering
  • konstgjord intelligens, maskinlära, interaktion mellan människa och maskin
  • fjärrstyrning
  • informationssäkerhet
  • klassificering, kvalifikationer och säkerhetsperspektiv


Sjöfartsindustrin har efterfrågat ny utbildning
Per-Olof Karlsson, chef för sjöfartutbildning vid Yrkeshögskolan Novia och  VD för Aboa Mare säger att sjöfartssektorn har efterfrågat en utbildning som uppfyller kraven för digitalisering inom sjöfartsindustrin. Dessutom har sjöfartsmyndigheterna uttryckt vikten av en utbildning inom detta nya område. Behoven har nu mötts genom en ny utbildning för både ingenjörer och sjöfarare.

Antagningsgrunder
Ansökningstiden har inletts och pågår till 15.12.2017. Grundutbildningskravet är lämplig yrkeshögskoleexamen eller annan lämplig högskoleexamen samt därefter intjänad minst tre års arbetserfarenhet inom lämplig bransch. Sjöfart och skeppsbyggnad är exempel på relevanta branscher. Högskoleexamen inom lämpliga områden kan exempelvis vara naval arkitektur, automation och ICT. Ansökan sker via studieinfo.fi. En läsårsavgift på 9 000 euro perår tas för medborgare utanför EU- eller EES-länder. Läsårsavgiften gäller inte medborgare i ett EU- eller EES-land.

Karriärmöjligheter
Examen ger breda karriärmöjligheter. Efter examen har man förutsättningar för ett arbete inom digitalisering av sjöfartsindustrin.

Vid frågor kontakta
Utbildningsansvarig Micael Vuorio, tfn 044 762 3413
Chef för sjöfartutbildning vid Yrkeshögskolan Novia och VD för Aboa Mare Per-Olof Karlsson, tfn 044 762 3402

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia
Kommunikationschef Jenny Svartsjö
tfn 050 561 7803

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"