18.2.2020

Novia satsar på förebyggande barnskydd med stöd från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr

Andersson Carlstedt Karlsson Escherska stiftelsen 3

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr har beviljat Yrkeshögskolan Novia 450 000 euro för projektet Resursstarka barn - stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken. Projektets syfte är att utarbeta metoder och arbetssätt som stöder socialt utsatta barn under skolåldern.

”Oroväckande rapporter visar att barnfamiljers livsvillkor tenderar att polariseras och att andelen barn med risk för social utsatthet ökar. Inom småbarnspedagogiken har uppgiftsstrukturen förändrats men arbetsbeskrivningen har inte fastställts. Ett mål med förändringen är att bättre kunna ta tillvara socionomens kompetens i förebyggande barnskyddsarbetet”, säger Eva Juslin, projektansvarig, viceprefekt och utbildningsledare för socionomutbildningen i Åbo vid Yrkeshögskolan Novia.

Projektet ska utarbeta modeller för samarbete mellan daghem och barnets familj, samt en modell för hur man kan stöda det utsatta barnet i barngruppen.

”Vi är glada att vi kan stöda kompetensutvecklingen inom förebyggande barnskydd i Åboregionen. En satsning på barnen är en satsning på framtiden och genom förebyggande arbete kan många senare problem undvikas”, säger Henrik Karlsson, VD för Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet.

” Vi gläder oss mycket åt stödet från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet. Det gör det möjligt för oss att göra en betydande satsning inom ett mycket angeläget område. Det här är frågor som också är viktiga för vår socionomutbildning, med tanke på våra studerandes framtida arbetsfält,” säger Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia samarbetar i projektet med Åbo Universitet, Pargas stad, Sateenkaarikoto ry; Lyckobo daghem. Projektet förverkligas i dialog med arbetslivsrepresentanter och personalen erbjuds fortbildning i de arbetssätt och arbetsmetoder som utvecklas under projektets gång. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd i Åbo kommer att få ta del av projektarbetet och lära sig nya arbetsmetoder.

Om projektet
Projektnamn: Resursstarka barn - stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken
Projekttid: 1.1 2020-31.12.2022
Projektmedel: 450 000 euro
Finansiär: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr

För mer information kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, Eva Juslin, viceprefekt och utbildningsansvarig för socionomutbildning i Åbo, tfn 044 762 3370

Gå till "Pressmeddelanden"