13.12.2019

Novia och Axxell samarbetar för att stärka studerandes möjligheter att fortsätta studera

IMG 3174 copy2

Öppna YH-leden lämpar sig för alla som har för avsikt att bli examensstuderande och vill avlägga en examen, men som inte ansökt om eller fått en studieplats.

Hösten 2019 inledde Axxell och Yrkeshögskolan Novia ett samarbete för att Axxells studerande redan i sina studier vid Axxell skall kunna avlägga yrkeshögskolestudier och den vägen förbättra eller till och med säkra sina möjligheter att få en studieplats vid Novia. Nu under hösten har de första Axxell-studerande, fyra husbyggarstuderande i Karis och två studerande från skogsutbildningen i Brusaby inlett sina studier vid Novia i Ekenäs. Alla sex är målmedvetna och vet vad de vill och trivs bra med sina studier i Novia.

"Jag hade tidigare lite funderat på att söka till Novia efter att jag blir färdig i Axxell. Mitt intresse vaknade på allvar då min lärare i Axxell uppmuntrade mig att söka. Vi är två från skogsutbildningen i Axxell som nu studerar vid Novia", säger Staffan Bäckman, som studerar till skogsarbetare-skogsserviceproducent i Axxell och nu avlägger YH-studier för skogsbruksingenjör vid Novias campus i Raseborg.

"Jag upplever att det var ganska enkelt att inleda studierna vid Novia. Lektioner och ämnen är förstås mera avancerade, jag känner att jag hade bra baskunskaper från Axxell som underlättade och så har det fungerat bra från skolans sida också", berättar Bäckman.

Bakgrund till samarbetet mellan Öppna yrkeshögskolan och Axxell

Studerande vid Axxell kan byta ut en del av sina studier mot studier vid Öppna YH vid Novia. Studierna vid Öppna YH avläggs i slutet av studierna vid Axxell och studerande kan sedan ansöka om fortsatta studier direkt vid Novia utan urvalsprov. Förutsättningen för detta är att samtliga 30 studiepoäng är avlagda med godkänt vitsord och att studerande har ett examensbetyg från Axxell.

Samarbetet innebär att studerande har möjlighet att redan under studierna vid Axxell som en del av sin karriärplan studera vid yrkeshögskola. Samtidigt blir övergången mellan stadierna smidigare för de studerande och främjar den studerandes möjligheter att fortsätta studierna vid Novia efter examen på andra stadiet. Därtill försnabbas studierna så att övergången till arbetslivet tidigareläggs.

För följande av Novias utbildningar vid campus Raseborg och Åbo finns färdiga ledstudier utarbetade för hur Axxells studerande kan avlägga YH-studier (studerandekvot max. 6 platser per nedanstående utbildning):

Raseborg

  • Byggmästare (YH) / Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik
  • Agrolog (YH)
  • Skogsbruksingenjör (YH)


Åbo

  • Sjukskötare (YH) / Hälsovårdare (YH)
  • Tradenom (YH)
  • Sjökapten (YH)

Faktaruta: Öppna YH-leden och samarbetet med andra stadiet (exempelvis gymnasier, yrkesinstitut och folkhögskolor)

  • Under de senaste åren har Novia samarbetat med flera olika aktörer på andra stadiet med målet att göra övergången från andra stadiet till yrkeshögskola smidigare. 
  • Samarbetet har i praktiken inneburit att studerande på andra stadiet avlagt kurser vid Novia. Samtidigt har dessa kurser utgjort en del av de studerandes examen på andra stadiet.
  • Studier inom Öppna YH är alltid kostnadsfria för andra stadiets studerande.

Här hittar du mer information, utbildningsutbud samt kontaktuppgifter. 

Gå till "Pressmeddelanden"