29.1.2016

Novia och ÅA marknadsförs på universitet- och yrkeshögskoledag i Vasa

DuVi 110510 1 0931

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam universitet- och yrkeshögskoledag i Vasa fredag 29.1. UniYH-dagen ger studiehandledare, abiturienter och andra stadiets elever möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid de båda högskolorna. Under UniYH-dagen marknadsförs Novias och Åbo Akademis utbildningsutbud 2016 genom utbildningsspecifika presentationer och rundvandringar. Besökarna kan även träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningsområden som finns representerade under dagen.

Evenemanget hålls både vid Åbo Akademis utrymmen samt forsknings- och utvecklingscentret Technobothnia på Brändö. I Technobothnia verkar Vasa yrkeshögskola, Vasa universitet och Yrkeshögskolan Novia och samarbetet högskolorna emellan garanterar en välutrustad och mångsidig laboratoriehelhet.

Presentationer hålls kl. 10-14 vid ÅA:s utrymmen i Academill och Novias utrymmen i Technobothnia. Cirka 620 elever från olika gymnasier och andra stadiets utbildningar är anmälda. Besökarna kommer från 14 olika skolor i regionen.

Under Novias rundvandring i Technobothnia får besökarna bl.a. beskåda eldens framfart i brandlaboratoriet, rappa i bygglaboratoriet och provköra motorer i motorlaboratoriet. 

Dagen inleds med en allmän presentation om de båda högskolorna, därefter har eleverna på förhand valt vilka utbildningsspecifika presentationer som de vill delta i.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"