28.1.2014

Novia lanserar PR-film för engelskspråkig utbildning

Novia lanserar en film där yrkeshögskolan presenterar engelskspråkig utbildning inom examensinriktad ungdomsutbildning.

För Novia är det viktigt att visa vilket utbildningsinnehåll vi har ortsvis eftersom vår verksamhet är olika på våra campus. Filmernas målgrupp är potentiella sökande i åldern 17-22 år, filmerna skall ge en inblick i vårt utbildningsutbud. Filmerna blir ett ytterligare komplement i marknadsföringen till nya studerande. 

”Vi har som målsättning att använda våra egna studerande i den marknadsföring som vi gör, de modeller som medverkade i filmerna studerar alla vid Novia. Modellerna sökte vi på högskolans intranät och intresset av att delta har varit stort på alla orter. Under de intensiva dagarna för filminspelningen hade estenomstuderande hand om maskeringen av modellerna”, berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö. 

Filmen finns på Novias YouTube-kanal.

Fram till 11.2 pågår ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning på engelska. Vid Novia kan du studera på engelska och bli
Bachelor of Engineering (ingenjör) på utbildningen Energy and Environmental Engineering
Bachelor of Health Care (sjukskötare) på utbildningen Nursing
Bachelor of Marine Technology (sjökapten) på utbildningen Maritime Management
Även om utbildningarna är på engelska, finns många svenskspråkiga finländare på dessa utbildningar. Matilda Sjöholm är en av dessa studerande, läs hennes berättelse om vilka fördelar studier på engelska för med sig!
Ansökan görs på adressen admissions.fi. Vid frågor gällande ansökan, kontakta admissions@novia.fi, tfn 06 328 5555.

Fram till 11.2 pågår ansökan till examensinriktad ungdomsutbildning på engelska. Vid Novia kan du studera på engelska på följande utbildningar: 

• Bachelor of Engineering (ingenjör) på utbildningen Energy and Environmental Engineering, Vasa
• Bachelor of Health Care (sjukskötare) på utbildningen Nursing, Vasa
• Bachelor of Marine Technology (sjökapten) på utbildningen Maritime Management, Åbo
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803 

Om Yrkeshögskolan Novia 

Novia är en yrkeshögskola inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra 4000 examensstuderande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Våra utexaminerade studerande är eftertraktade på arbetsmarknaden.

 


Gå till "Pressmeddelanden"