14.11.2019

Novia lanserar en ny engelskspråkig masterutbildning inom företagsekonomi i Vasa

Janica IMG 1976 copy7

Yrkeshögskolan Novia inleder en ny Masterutbildning på engelska i Vasa Master of Business Administration, Digital Business and Management. Studierna förbereder studerande för att bli ledare och experter inom sitt område.

Utbildningen uppfyller behovet på arbetsmarknaden, och riktar sig till personer som vill utvecklas till framtidens ledare i en digitaliserad affärsvärld.

Masterutbildningen ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling inom sitt eget område. De studerande utvecklar sin kompetens inom digitalisering, ledarskap, kommunikation och affärskunnande. Utbildningen som inleds hösten 2020 kan läsas antingen på hel- eller deltid och passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete.

Studierna består av 60 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete. Utbildningen tar emot 20 studerande och undervisningsspråket är engelska.

Fokus för utbildningen ligger på digitalisering och fördjupning av studerandes kompetens inom affärskunnande. Studerande kan delvis skräddarsy sitt program för att utveckla de kompetenser man behöver. Studierna är en kombination av individuell inlärning och teamarbete och sker främst i digitala lärmiljöer med campusträffar några gånger per termin, berättar utbildningsansvariga Anna-Lena Berglund.

”Målgruppen är personer med lämplig YH- eller kandidatexamen med minst två års arbetserfarenhet inom en lämplig bransch efter examen”, berättar utbildningsansvariga Anna-Lena Berglund.

Ansökan pågår 8-22 januari 2020 och utbildningen erbjuder 20 platser. 
Den 8.1 kl. 8.30-9.30 håller utbildningen ett frukostinfotillfälle i Vasa vid Loftet. Observera att tidpunkten ändrat!

Mer information om utbildningen finns här
https://www.novia.fi/studies/master-degree-programmes/master-of-business-administration-management-and-business-in-a-digital-environment/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Master of Business Administration, Digital Business and Management, Anna-Lena Berglund, tfn 044 780 5420
Yrkeshögskolan Novia, lektor Rosmeriany Nahan-Suomela, tfn 050 305 8620

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"