18.6.2008

Novia koncentrerar sin utbildning inom företagsekonomi till Åbo

"Yrkeshögskolan Novia koncentrerar i fortsättningen sin utbildning inom företagsekonomi till Nunnegatan i Åbo där yrkeshögskolan i dag utbildar tradenomer. Antalet nybörjarplatser utökas

från 25 till 40 studieplatser vid enheten i Åbo från hösten 1.8.2009. Detta beslöt styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi i enlighet med Novias interimsstyrelsens förslag", berättar

Novias rektor Örjan Andersson.

"Den årskull som inleder sina företagsekonomistudier år 2008 i Ekenäs och de studerande som inlett sina studier tidigare bereds möjlighet att fullfölja sina studier i Ekenäs inom normtid till utgången av 31.12.2011", fortsätter Andersson.

Utbildningen i informationsbehandling i Ekenäs stärks och antalet platser utökas. Även examensgivande vuxenutbildning inom företagsekonomi fortsätter i Ekenäs, konstaterar Andersson.

Sista chansen att inleda studier i företagsekonomi i Ekenäs är nu i höst och det är ännu möjligt att söka in via kompletteringsansökan för examensinriktad ungdomsutbildning 4-7.8.2008.  

Tilläggsuppgifter fås av: rektor Örjan Andersson, mobil050 527 2286                                                           

 

 

 

Gå till "Pressmeddelanden"