3.3.2014

Novia inleder gemensam ansökan idag

Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud är mångsidigt både vad gäller område och utbildningsform. Novia erbjuder i år 26 utbildningar med 679 studieplatser inom svenskspråkig examensinriktad ungdomsutbildning i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo.

År 2013 fick Novia ta emot ett rekordantal ansökningar. Antalet sökande fortsatte att stiga för femte året i rad sedan högskolan bildades 2008. Inom ungdomsutbildning hade högskolan totalt 1600 förstahandssökande till 679 studieplatser.

I årets utbud ingår också tre examensinriktade högre yrkeshögskoleutbildningar med totalt 50 studieplatser. Utöver dessa erbjuds årligen ett varierande antal vuxenutbildningar, i årets ansökan erbjuds fyra utbildningar med 85 studieplatser.

Ansökan till en engelskspråkig vuxenutbildning och till två engelskspråkiga högre YH-utbildningar pågår 3.3-1.4 och där görs ansökan direkt till Novia.

ansokan.novia.fi hittar sökande information om allt som rör årets gemensamma ansökan, som exempelvis urvalsprov, tidtabell, filmer, intervjuer med studerande och alumner samt info om sysselsättning efter examen och hur man räknar ut medeltal.

Ansökan till svenskspråkig ungdoms-, vuxen- och högre YH-utbildning görs under tiden 3.3-1.4 på www-adressen yhansokan.fi.

Här finns årets utbildningar listade per område
http://www.novia.fi/om-novia/press-media-och-nyheter/nyheter/gemensam-ansokan-till-examensinriktad-ungdoms-vuxen-och-hogre-yh-utbildning-pagar-3-3-1-4.845


För ytterligare information, vänligen kontakta

Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"