17.1.2020

Novia inleder andra året Mastersutbildningen Industrial Management and Engineering i Vasa

bild på Novias hus

Den nya Mastersutbildningens första år på engelska har varit mycket populär bland de tjugotal studerande på utbildningen. Utbildningen Industrial Management and Engineering riktar sig till personer som ska skapa värde i framtidens ledarskap och affärsutveckling. Högskolan svarar via utbildningen till de kunskaps- och rekryteringsbehov som finns inom det internationella affärslivet och industrin.

”Utbildningen som är på Masters-nivå och omfattar 60 studiepoäng ger verktyg för att leda och bedriva förändring och utveckling. Deltagarna får utveckla sin kompetens inom ledarskap, affärsutveckling, artificiell intelligens och analytik. De får också en djupare insikt i begreppen 'Customer Centricity' och 'Demand Driven Flow'”, berättar utbildningsledare Roger Nylund.

Under det första året läser deltagarna om ledarskap och affärsutveckling. Andra året fokuserar utbildningen på beslutsfattande, analytik och examensarbetet. Utbildningen tar emot 20 studerande och undervisningsspråket är engelska.

Utbildningen inleds hösten 2020 kan läsas antingen på hel- eller deltid och passar utmärkt att kombinera med heltidsarbete. Studierna består av 30 studiepoäng fördjupade studier samt examensarbetet som omfattar 30 studiepoäng. Examensarbetet utförs som ett utvecklingsarbete för arbetsgivaren, för det egna företaget eller som ett forskningsarbete.

”Målgruppen för utbildningen är personer med ingenjörs- och eller annan jämförbar examen på yrkeshögskolenivå eller som har en Bachelorexamen inom teknik. Även diplomingenjörer eller personer med annan postgradualexamen inom teknik är rätt målgrupp för den här utbildningen”, konstaterar Nylund.

Ansökningstiden pågår under tiden 8 - 22 januari 2020.

Mer information om utbildningen finns här >

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare, Industrial Management and Engineering, Roger Nylund, tfn 050 527 2281

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"