14.11.2014

Novia ger byggmästarutbildning i Vasa hösten 2015

MA41724

Novia bjuder tillfälligt ut en utbildning som leder till examen byggmästare (YH) för att svara mot det stora behov som finns inom byggföretag i Österbotten. Utbildningen inriktas mot infrabyggande och byggnadssanering, två områden som har ett uttalat behov av fler arbetsledare.

”Efterfrågan på byggmästare i Österbotten finns och vi planerar att ta in en grupp vuxenstuderande hösten 2015. Utbildningen förverkligas som flerformsstudier och fokuserar i huvudsak på byggarbetsledning. Vid Novia erbjuds företagsförlagd utbildning vilket innebär att studerande under sista studieåret kan vara stationerade på ett företag där de introduceras i ansvarsuppgifter och utför självstudieuppgifter”, berättar enhetschef Jonas Waller.

”Den primära målgruppen för utbildningen är personer som redan arbetar som arbetsledare och inte har formell kompetens samt också generellt personer med yrkesexamen,” säger avdelningschef Leif Östman.

”Utbildningen kommer att samarbeta kontinuerligt med byggföretag i regionen och med övriga högskolor. Främst gäller det samarbetet kring undervisnings- och forskningslaboratoriet Technobothnia (Vasa yrkeshögskola och Vasa universitet). Dessutom har den nya utbildningen samarbete med Hochschule Wismar i Tyskland, Umeå universitet och SP Trä i Sverige samt Citec och Wärtsilä och med ett flertal av nejdens mindre företag”, berättar Allan Andersson.

Ansökningstiden till de nya utbildningarna pågår 17.3-9.4.2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2177
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Leif Östman, mobil 044 374 2177
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Allan Andersson, mobil 050 376 4649

Avsändare kommunikationschef Jenny Svartsjö, 050 561 7803

På presstillfället medverkar också:
Infra Österbotten rf, verksamhetsledare Kai Salmi, mobil 0400 663 009
Lemminkäinen, regiondirektör Mikael Snellman, tfn 02071 58315

Gå till "Pressmeddelanden"