18.11.2019

Novia fick in näst mest svar i karriärundersökningen

tack examen2

Varmt tack till alla alumner från år 2014 som deltog i karriärundersökningen som avslutades 10.11.2019! Novias svarsprocent var bland de högsta och vi fick in näst mest svar i landet! Yrkeshögskolan Novia nådde en svarsprocent på 49 %.

Alumnerna från år 2014 har delat med sig av sina erfarenheter via en enkät som genomförts av Undervisnings- och kulturministeriet, UKM. Svaren på enkäten påverkar Novias totala finansiering!
Således var alla svar mycket värdefulla för oss!

Tack för din hjälp!
Yrkeshögskolan Novia

 

Kontaktperson för det riksomfattande resultatet:
Satu Helmi, Turun ammattikorkeakoulu, tfn 050 5985 563 

 

Gå till "Pressmeddelanden"