19.10.2020

Novia erbjuder två nya utbildningar inom kultur på engelska vid Campus Allegro, Jakobstad

campus allegro

Hösten 2021 inleds två engelskspråkiga utbildningar inom kulturområdet; Bachelor of Fine Arts, Fine Arts i bildkonst samt utbildningen Master of Culture and Arts, Photography.

Det blir två nya utbildningar vid Campus Allegro. Utbildningen Bachelor of Fine Arts, Fine Arts kommer att ha stort fokus på den professionella konstnärsrollen, innehållet utformas under vintern 2020-2021 och en lektor kommer att rekryteras till Jakobstad. Bachelorutbildningen får sju nybörjarplatser och förväntas väcka stort intresse internationellt. Utbildningen ger synergi med motsvarande svenskspråkiga utbildning i bildkonst. Utbildningen görs som ett treårigt pilotförsök.

Målsättningen är att ge studerande en djupare insikt och kompetens i samtidskonst och de egna konstnärliga färdigheterna. Utbildningen omfattar 240 studiepoäng. Studerande ska genom studierna få beredskap att fungera som bildkonstnärer och sakkunniga inom det breda konstfältet. Läs mera om utbildningen

Utbildningen Master of Culture and Arts, fotografering omfattar 60 studiepoäng och tar 1,5 år i anspråk. Utbildningen riktar sig till professionella fotografer från hela Europa och kommer att genomföras med internationell prägel. Fokus kommer att ligga på utvecklandet av den studerandes professionella profil och på att bygga nätverk även utanför hemlandet. Utbildningen erbjuder 15 studieplatser. Läs mera om utbildningen.

Ansökan till utbildningarna pågår 7-20.1.2021 och sker via studyinfo.fi

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Håkan Omars, tfn 040 550 8734
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Emma Westerlund, tfn 050 323 8997

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"