8.5.2018

Novia, Aboa Mare och Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology tecknade samförståndsavtal

aboa mare 200v 149 vari

Yrkeshögskolan Novia, Aboa Mare och Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology har tecknat samförståndsavtal Yrkeshögskolan Novia och Aboa Mare har tecknat samförståndsavtal med den koreanska sjöfartsskolan KIMFT (Korea Institute of Maritime and Fisheries Technology under the Ministry of Oceans and Fisheries, Republic of Korea). Avtalet fastställer ett samarbete skolorna emellan.

Parterna har enats om utbyte av personal och kunskap inom sjöfartsutbildningen. Samförståndsavtalet ökar internationaliseringen av båda skolornas verksamhet Det samförståndsavtal som nu undertecknats strävar efter ett utbyte av personal och kunskap inom sjöfartsutbildningen. Samarbetet gynnas av båda skolornas långa erfarenhet och kompetens inom sjöfarten.

Aboa Mare har utbildat sjöbefäl sedan 1813 i Åbo. Skolan har idag över 400 studerande, och omkring 1 700 personer på kortkurser årligen. Yrkeshögskolan Novias, Axxells och Aboa Mares sjöfartsutbildningar marknadsförs under namnet Aboa Mare, som är känt såväl i Finland som utomlands. KIMFT har grundats år 1965 och har till dags dato utbildat över en miljon professionella sjöfarare.

"Den koreanska sjöfartsskolan önskar via samarbetet med Aboa Mare få en bättre grund på den internationella marknaden och få koreanskt sjöbefäl att placera sig i en högre grad i den internationella handelsflottan," säger Aboa Mares platschef Per-Olof Karlsson.

Samförståndsavtalet undertecknades av president Byoung-Gyu Seo från KIMFT, rektor Örjan Andersson från Yrkeshögskolan Novia och platschef Per-Olof Karlsson från Aboa Mare.

Ytterligare information ges av:

Platschef Per-Olof Karlsson, Aboa Mare, tfn +358 44 762 3402
eller per-olof.karlsson@aboamare.fi

 

aboamare logotyp col

Gå till "Pressmeddelanden"