12.2.2013

Miljöplanerarstuderande Marco Nurmi i Raseborg fick det nationella Erto-stipendiet

Miljöplanerarstuderande Marco Nurmi som studerar vid enheten i Raseborg vid fick stipendie i den nationella ERTO-tävlingen som är Tjänstemannaförbundet för specialbranscher. ERTO belönar årligen det bästa yrkeshögskoleprojektet för utveckling av arbetslivet.

Under Yrkeshögskolornas forskning- och utvecklingsdagar i Tavastehus 12.2.2013 delas priserna ut. Vardera av stipendiaterna får 1000 euro.

”Marco Nurmis examensarbete gjordes som ett beställningsuppdrag för Finlands miljöcentral. Uppdraget var att med hjälp av GIS (geografiska informationssystem) utveckla och tillämpa tekniker för att modellera undervattensbuller och svallvågor som fartygstrafiken i skärgården förorsakar”, berättar lektor Maria Söderström.  Söderström säger "att Nurmi har utvecklat sitt GIS-kunnande väldigt mycket under sin studietid och speciellt under examensarbetsprocessen".

Handledare för arbetet inom yrkeshögskolan var lektor Eva Sandberg-Kilpi och som mentor för GIS-arbetet fungerade pionjären inom enhetens GIS-arbete projektledare Romi Rancken. Specialforskare Kirsi Kostamo, som var hans handledare på Finlands miljöcentral, säger att det tack vare Nurmis väldigt utmanande examensarbete är möjligt att utföra effektivare miljökonsekvensbedömning på finländska havsområden än tidigare. Det material han tagit fram beskriver för första gången i Finland hur mänsklig aktivitet, såsom fartygstrafik och dumpning av muddermassor i havet, kan samverka till skada för undervattensnaturen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lektor Maria Söderström, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 762 3750
Studerande Marco Nurmi , tfn 041 469 3407

Tilläggsuppgifter om tävlingen fås av:
Juri Aaltonen, ERTO ry. 040 553 8536, Timo Luopajärvi, ARENE ry. 050 522 6709

Här kan du läsa pressmeddelandet från ERTO och Arene

 

Om Yrkeshögskolan Novia Novia verkar idag på fyra campus i Vasa, Jakobstad, Raseborg och Åbo. Högskolan erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning på svenska och engelska för de ca 4000 studerande. Personalstyrkan uppgår till 380 personer. Novia satsar på regional närvaro och hållbar ekologisk, ekonomisk samt social utveckling och bedriver tillämpat forsknings- och utvecklingsarbete som stöder utbildningen, arbetslivet och den regionala utvecklingen.

Gå till "Pressmeddelanden"