2.4.2020

Många vill studera vid Yrkeshögskolan Novia

Novia

Ansökningstiden för årets andra ansökningsomgång till högskolorna gick ut 1.4. Yrkeshögskolan Novia hade i denna omgång till sina utbildningar på svenska 1 197 förstahandssökande.

Söktrycket var störst till utbildningen e-socionom, flerform i Åbo där 86 förstahandssökande konkurrerar om 15 studieplatser. Andra populära utbildningar är barnmorska, hälsovårdare och ingenjör inom el- och automation i Vasa och musiker samt formgivare inom grafisk design i Jakobstad. Socionom, social- och hälsovård (högre YH) och hälsovårdare är populära i Åbo samt byggmästare i Raseborg.

Totalt sett så har social- och hälsovård, ingenjör- och tradenomutbildningarna flest sökande, de är stora utbildningar vid Novia.

Tidtabell efter ansökan
Förberedelser för YH-urvalsprovet sker nationellt, följ med aktuell information på yrkeshogskolestudier.fi.
Resultatet av betygsantagningen meddelas de antagna senast 27.5.  De som inte blir antagna via betyg deltar i nationellt YH-urvalsprov som hålls 1-5.6 (gäller ej konst och kultur som har egna urvalsprov under tiden 25.5-1.6.2020, skild kallelse sänds per e-post). Sökande som antagits som studerande, skall meddela om mottagande av studieplats senast 15.7 kl. 15.00. 

Länk till Utbildningsstyrelsens pressmeddelande https://www.oph.fi/sv/nyheter/2020/i-den-gemensamma-ansokan-till-hogskolorna-ett-rekordantal-sokande 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, koordinator för gemensam ansökan Liselott Båsk, tfn (06) 328 5555 eller antagningsservice@novia.fi

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"