19.5.2016

Många sökande kallades till urvalsprov

01185087

Novia kallar denna vecka 1877 sökande till urvalsprov inom dagstudier. I vårens ansökningsomgång nr 2 fanns 676 nybörjarplatser att söka till 24 utbildningar.

Till flerformsutbildning kallas 243 sökande till urvalsprov. Det fanns 106 nybörjarplatser att söka till inom sex utbildningar.

Totalt kallas 2120 sökande till urvalsprov vid Yrkeshögskolan Novia.

Dessutom har Novia tre utbildningar inom flerform som antar sökande enligt poäng för förhandsuppgift, tidigare betyg och arbetserfarenhet. Dessa kallas inte till urvalsprov. Antalet behöriga sökande till dessa utbildningar är 42 stycken till 47 nybörjarplatser.

Urvalsproven hålls under tiden 26.5-10.6 och tidtabellen för urvalsprov hittas här.

Information om vad som testas i urvalsprovet finns på respektive utbildnings sida på studieinfo.fi.

Tilläggsuppgifter fås av Liselott Båsk, tfn (06) 780 5151

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö

Gå till "Pressmeddelanden"