21.12.2018

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr donerar 100 000 euro till Yrkeshögskolan Novia

Orjan AlbertEhrnrooth Juha Nurmi

Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr donerar 100 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen riktas till området naturbruk och miljö.

”Det är viktigt med satsningar på utbildning och framtid inom området. Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse understöder de av Novia erbjudna studiemöjligheterna inom naturbruks- och miljöområdet som är ett av stiftelsens fokusområden. Agrologutbildning är viktig med tanke på att också i framtiden säkerställa svenskspråkig service och kunskap inom bioekonomi” säger styrelseordförande Georg Ehrnrooth.

Högskolans utbildningar inom naturbruk och miljöområdet finns i Raseborg. Där utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer på svenska, samt miljöplanerare på engelska. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Den engelskspråkiga utbildningen har för tillfället studerande av 15 olika nationaliteter. Vid enheten i Raseborg bedrivs därtill omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom området bioekonomi, med cirka 20 anställda.

”Vi är mycket glada över donationen och värdesätter högt Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr stöd till Novia. Donationen hjälper oss att utveckla utbildningen och forskningen inom området naturbruk och miljö. Den lyfter också fram områdets betydelse”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

Utbildningen till agrolog ger studerande en bred, praktiskt och teoretiskt väl förankrad högre lantbruksutbildning, där såväl naturvetenskap som
hållbarhetsprinciper utgör en viktig grund. Skogsbruksingenjörerna placerar sig ofta inom förvaltning, skötsel och mångsidig användning av skogsresurser.

Foto:
Juha Nurmi
Donationen överräcktes av Albert Ehrnrooth, styrelsemedlem i Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse
På bilden Örjan Andersson och Albert Ehrnrooth.

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Louise och Göran Ehrnrooth Stiftelse sr, styrelseordförande Georg Ehrnrooth, tfn (09) 424 13213

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"