11.12.2018

LokalTapiola donerar 60 000 euro till Yrkeshögskolan Novia

lokaltapiola novia webb

Yrkeshögskolan Novia mottar en donation från LokalTapiola. Både Novia och LokalTapiola har verksamhet i Österbotten och Sydvästra Finland.

”För Yrkeshögskolan Novia innebär donationen att vi kan utveckla våra utbildningar. Vi skall även i framtiden utexaminera experter som fyller tidens krav på kunnande och som kan tillgodose marknadens behov. Jag vill därför rikta ett varmt tack till LokalTapiola", säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia. 

Målet är att intensifiera samarbetet ytterligare genom praktikplatser och lärdomsprov. Genom samarbetet vill Yrkeshögskolan Novia säkerställa en nära koppling till arbetslivet. 

"Vi är en organisation som ägs av våra kunder, därför är det väldigt viktigt för oss att Österbotten behåller sin livskraft. Genom samarbete kan vi skapa välbefinnande, sysselsättning och ekonomisk tillväxt i regionen, samtidigt som vi främjar Finlands konkurrenskraft, säger Pasi Haarala, VD på LähiTapiola Österbotten.

"Vi har ett behov av rekrytering i Åboland och Västra Nyland, nya kompetensbehov behövs kontinuerligt", säger Kristian Nygren VD på LähiTapiola Sydkusten.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. 


Mera information ger:
Yrkeshögskolan Novia Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
LokalTapiola Österbotten, verkställande direktör Pasi Haarala, tfn 0400 958 835
LokalTapiola SydKusten, verkställande direktör Kristian Nygren, tfn 040 507 0699

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Foto Jenny Nyman

Gå till "Pressmeddelanden"