16.12.2010

Lektor Eva Matintupa vid Novia är med och utvecklar barnmorskeutbildning i Kroatien inför EU-medlem

Lektor Eva Matintupa kommer att vara tjänstledig vårterminen 2011 för att planera barnmorskeutbildning i Kroatien. Det är ett EU-projekt som varit konkurrensutsatt i hela Europa som Finland har fått. Matintupa blev tillfrågad av Institutet för hälsa och välfärd THL om hon ville vara med och planera utbildningen i Kroatien. Matintupa arbetar vid Yrkeshögskolan Novias enhet i Vasa på Seriegatan.

"Det är ett mycket spännande uppdrag som jag ser fram emot. Jag har arbetat som lektor i 15 år inom barnmorskeutbildning och varit ansvarig för utbildningen inom Yrkeshögskolan Novia. Jag har varit internationellt aktiv som representant i Finlands europeiska barnmorskeförbund, denna erfarenhet kommer jag säkert att ha nytta av i det kommande uppdraget", säger Matintupa.

Institutionen för hälsa och välfärd i Finland, avdelningen internationella affärer kommer att utföra projektet Rising the knowledge and skills of nurses and midwives and harmonization educational curricula with Directive 2005/36/EC" (HR/2008 IIB/SO/OLTL), som finansieras av Europeiska unionens Twinning-program för Kroatien. Institutionen för hälsa och välfärd har fått projektet notifierat, vilket betyder att projektet har godkänts. Projektets andra del sjukskötarutbildningen sköts av Andrew Sirkka från Vasa yrkeshögskola.

Projektet kommer att pågå under sex månader och arbetet påbörjas i januari. Eva Matintupa är en av projektets två experter, och i den här rollen skall hon vara anställd av institutionen för hälsa och välfärd enligt programmets regler. Under projektets gång bör hon till största delen vistas i Kroatien, med några mindre uppbrott som först kan definieras under projektet.

"Matintupas uppdrag stöder Novias utbildning inom barnmorskeutbildning och kulturkännedom. Det stöder också Novias internationaliseringsarbete. För högskolan är det här ett intressant område med tanke på att många som får examen kommer att arbeta på en global arena" framhåller Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

Utbildningsprogrammet vård med inriktningsalternativet barnmorskearbete har antagning 7.3-12.4.2011. Programmet har också inriktningsalternativen sjukskötare och hälsovårdare.

Tilläggsuppgifter:

Yrkeshögskolan Novia, lektor Eva Matintupa, tfn (06) 328 5329, mobil 050 538 6671

Mera information finns på trttp://idc.stakes.fi 
Dr Simo Mannila, utvecklingschef, Institutionen för hälsa och välfärd, Internationella affärer, 
e-post simo.mannila@thl.fi

 

Gå till "Pressmeddelanden"