12.12.2018

KWH Group donerar till Yrkeshögskolan Novia

Tack donation 2

Yrkeshögskolan Novia har mottagit donation på 10 000 euro till teknikområdet.

”För oss är en nära kontakt med regionens företag viktig för att kunna utbilda för dagens och morgondagens behov. Vi ser donationen som ett uttryck för vårt goda samarbete med Mirka inom KWH Group. Jag framför ett stort tack till KWH Group för en uppskattad donation som hjälper oss att fortsätta att utveckla vår teknikutbildning”, säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia.

KWH Group understryker vikten av att bevara den positiva drivkraft som finns i regionen och där nyckeln till framgång är ett gott baskunnande och en stark strategisk position inom områden med hög branschattraktivitet.

”För oss som är ett österbottniskt familjeföretag är det viktigt att stödja det regionala. Tack vare Novias teknikutbildningar vet vi att vår verksamhet även i framtiden kommer att säkra tillgången till kunnig arbetskraft inom såväl tillverkning som marknadsföring och logistik”, säger Kjell Antus, koncernchef och verkställande direktör på KWH Group.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida finns på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Mera information
Yrkeshögskolan Novia rektor/VD Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
KWH Group, koncernchef Kjell Antus, kjell.antus@kwhgroup.com

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"