22.11.2012

Konsertsalen vid Campus Allegro i Jakobstad invigs i mars 2013Den moderna och högklassiga Schaumansalen kommer att rymma totalt cirka 400 personer. S
alen lämpar sig för alla former av musik och kongresser och erbjuder många olika möjligheter för arrangemang som konserter, konferenser, evenemang och utställningar.

"Valet av konsertsalens namn Schaumansalen (Schauman Hall - Schauman-sali) passar bra för bygden eftersom namnet har stark historisk anknytning och namnet förknippas också med staden Jakobstad", säger Styrelseordförande Roger Broo.

Konsertsalen är planerad för en liten sinfonietta med cirka 30 musiker. Salen har variabel akustik som gör att alla former av musik kan framföras, även musikal och opera. I salen finns ett orkesterdike med rörlig scen vilket är unikt för salar i Österbotten. Konsertsalen rymmer max 400 personer beroende på vilken nivå orkesterdikets scen ligger. Bakom scenen finns backstage-utrymmen, green room och loger, sammankopplade med Campus Allegros övriga utrymmen.

Salen är i första hand ett akustiskt rum men den är utrustad så att den även utgör ett lämpligt rum för rytmmusik. I den toppmoderna musikstudion kan man banda den musik som framförs i konsertsalen. Detta är något som också stöder studerande i deras musikutbildning vid Yrkeshögskolan Novia, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstadsnejdens Musikinstitut och Jakobstads Sinfonietta", berättar enhetschef Sören Lillkung.

"Professionella aktörer liksom det rika amatörlivet inom musik och scenkonst kan använda salen för olika tillställningar", fortsätter Lillkung.

"En så här högklassig konsertsal i en stad av Jakobstads storlek är unikt i Finland. Men musikintresset i nejden är också unikt", konstaterar rektor Örjan Andersson. "Konsertsalen innebär utan vidare ett PR-lyft för hela Jakobstadsnejden och jag hoppas att man verkligen ska ta vara på de möjligheter som ges. Här finns potential för betydande kringeffekter”, fortsätter Andersson

Ab Jakobstads konsertsal har anställt musikmagister Annika Mylläri som verkställande direktör.


Tilläggsuppgifter fås av

Styrelseordförande Roger Broo, tfn 040 543 3466
Jakobstads Konsertsal Ab, VD Annika Mylläri, tfn 044 780 5805
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Sören Lillkung, tfn 044 780 5800

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"