16.4.2012

Klemets och Siffrén vid Novia utvecklade en prototyp av en telepresence robot – valdes som ett av tr

De nyutexaminerade ingenjörerna Jonatan Klemets och Sebastian Siffrén från utbildnings-programmet för elektroteknik vid Yrkeshögskolan Novia har tilldelats en prissumma på 1000 euro för sitt lärdomsprov Telepresence robot.

I den riksomfattande Thesis-tävlingen, som är en tävling för studerande i landets yrkeshögskolor, deltog 180 lärdomsprov varav 20 premierades. Vid yrkeshögskolorna avläggs årligen över 20 000 examina, i vilka alla ingår ett lärdomsprov. Inom området teknik och kommunikation, där lärdomsprovet premierades deltog 27 lärdomsprov och av dessa var två inom högre YH.

Klemets och Siffrén berättar om sitt lärdomsprov "den senaste tekniken inom webbkonferenser är telepresence roboten som ger användaren möjlighet att vara närvarande fast han befinner sig på en avlägsen plats genom att kommunicera genom roboten. Användaren kan även förflytta sig med hjälp av roboten på fjärrplatsen.

Målet med lärdomsprovet var att på uppdrag av Yrkeshögskolan Novia utveckla en prototyp av en telepresence robot. Lärdomsprovet resulterade i en fungerande prototyp av en telepresence robot som kan styras varifrån som helst i världen och ge användaren goda kommunikationsmöjligheter. En hel del forskning har gjorts inom ämnet för att kunna göra de lämpligaste komponentvalen för just detta ändamål. Som handledare fungerade Jonas Waller. Han säger att "Siffrén och Klemets lärdomsprov var mycket välgjort och framhåller att de båda har arbetat mycket ambitiöst och varit innovativa och seriösa i sitt arbete. Det är ett nöje att ha denna typ av kreativa projekt och föredömliga studerande".

Juryns motivering till premieringen: I lärdomsprovets teoridel presenteras robotik samt dess tillämpningar på ett professionellt sätt och användandet av bilder lämpar sig väl för ändamålet. I den praktiska delen har ett gediget eget arbete gjorts, från att välja komponenter och driftsdelar till att färdigställa en produkt. Arbetet tyder på äkta iver och innovativitet som kompletteras av ett energiskt grepp. Olika typer av lösningar användes modigt och fördomsfritt. Resultaten baserar sig på en fungerande telerobot vars egenskaper även testades. Lärdomsprovet är mycket innovativt (fritt översatt till svenska).

Tävlingen arrangeras av Uleåborgsregionens yrkeshögskola i samarbete med Arene rf, rådet för yrkeshögskolornas rektorer. Projektets webbplats finns på adressen www.oamk.fi/thesis och Thesis-jubileumspublikationen på adressen www.oamk.fi/thesis/juhlajulkaisu/

Lärdomsprovet finns på webbadressen, https://publications.theseus.fi/handle/10024/37816
Läs Arenes pressmeddelande på webbadressen http://www.oamk.fi/thesis/

Ytterligare uppgifter fås av:
Yrkeshögskolan Novia enhetschef Jonas Waller, mobil 050 374 2477

Ytterligare information om Thesis-tävlingen fås av

Riitta Rissanen, ordföranden för Thesis-ledningsgruppen, prorektor, Savonia yrkeshögskola, mobil 044 785 5004, riitta.rissanen@savonia.fi
Kaarina Närhi, Thesis-kontaktperson, utbildningsplanerare, Uleåborgsregionens yrkeshögskola, 010 272 2880, kaarina.narhi@oamk.fi

 

Gå till "Pressmeddelanden"