26.11.2020

Jordfonden fortsätter stöda Yrkeshögskolan Novias bioekonomiutbildning

bioekonomi nyhet

Yrkeshögskolan Novias utbildning inom bioekonomi vid Campus Raseborg är den enda i sitt slag i Svenskfinland. I Raseborg utbildas agrologer och skogsbruksingenjörer samt på engelska inom naturresursförvaltning både på Bachelor- och Masternivå.

”Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden har beviljat bidrag på 425 000 euro på fem år (85 000 euro per år under åren 2020-2024) för projekt Pro Bioekonomi 2.0 – kvalitativ utbildning”, berättar ombudsman Anders Strandberg vid Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden.

”Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden ser Yrkeshögskolan Novias verksamhet som avgörande för utbildandet av framtidens företagare, experter och förmän inom sektorn för bioekonomi. Med denna satsning stöder vi uttryckligen grundpelarna i växt- och husdjursproduktion samt skogsbruksstudier vid Yrkeshögskolan Novia. Jordfonden vill också med detta bidrag stöda fortsatta möjligheter till närundervisning parallellt med de möjligheter digitaliseringen medför i undervisningen. Vi tror att en kvalitativ grundutbildning genererar en god renommé för högskolan som i sin tur ger ett ökat studerandeunderlag. Detta garanterar en välutbildad och förändringsinriktad yrkeskår för Svenskfinland i framtiden”, fortsätter Strandberg.

”Vi är mycket glada för understödet, genom stödet kan vi vidareutveckla och förverkliga högklassig undervisning. Vi uppskattar Jordfondens långsiktiga stöd till utbildningen som är viktig för hela Svenskfinland”, konstaterar Yrkeshögskolan Novias rektor Örjan Andersson.

”Genom internationella kontaktnätverk upprätthålls en dialog med branschen som tillför samarbetsmöjligheter, möjliggör utbyte, studiebesök och studieresor som hämtar ny kunskap om aktuella trender och branschutveckling”, säger prefekt för bioekonomi,
Eva Sandberg-Kilpi.

Inom agrologutbildningen är besök till gårdar ett viktigt inslag i undervisningen. Kännedom om olika gårdstyper kan bäst erhållas via direkta besök och i synnerhet för studerande som ej kommer från egna gårdar är detta av stor betydelse. För att bekanta sig med regionala förhållanden och skillnader i skogsnatur och -bruk i olika områden i Finland utgör studiebesök och exkursioner inom landet en viktig del av skogsbruksundervisningen.

Idag ger utbildningen inom bioekonomi följande examina vid Yrkeshögskolan Novias natursköna Campus i Raseborg

Ansökningstid 17-31.3.2021


Ansökningstid 7-20.1.2021

 

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prefekt inom bioekonomi Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251
Stiftelsen Finlandssvenska Jordfonden, ombudsman Anders Strandberg, tfn 040 823 5530 

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

STIFTELSEN FJ logo rgb mork 

 

Gå till "Pressmeddelanden"