15.1.2021

Johanna Liinamaa är ny forskningschef vid Yrkeshögskola Novia

Johanna Liinamaa nyhet

Teknologie doktor Johanna Liinamaa har utnämnts till forskningschef vid Yrkeshögskolan Novia. Liinamaa har bred erfarenhet av forskning, utveckling och innovation, samt mångsidiga kontakter till högskolesektorn och affärslivet.

Forskningschefen leder verksamheten inom forskning, utveckling och innovation (FUI) och ansvarar bland annat för övergripande frågor gällande forskningsvision och projektfinansiering. Liinamaa inleder sitt arbete 1.2 och är stationerad vid rektoratet i Vasa.

”Jag ser framemot att komma med i Novia teamet, och att tillsammans utveckla forskningsprofilen, projektverksamheten och hela FUI-verksamheten för ökad kunskap, nytta och mervärde som stöder framtidsorienterat arbetsliv och samhälle – regionalt, nationellt och internationellt. Betydelsen av synergier och tvärdisciplinära samarbeten över gränserna och mera uppdragsorienterade forsknings- och innovationssystem blir allt viktigare för högskolorna i framtiden, och bland annat här vill jag bidra”, säger Johanna Liinamaa.

Liinamaa jobbar sedan år 2017 vid Åbo Akademi med ansvar för att koordinera och utveckla stödet för akademins strategiska forskningsprofileringsverksamhet inom de fyra profilområdena; Havet, Lösningar för hälsa, Minoritetsforskning och Teknologier för en hållbar framtid. Före det arbetade hon som universitetslärare och forskare i industriell ekonomi vid Åbo Akademi och PBI Research Institute. Liinamaas forskning har haft speciellt fokus på organisatoriska integrationsmekanismer och värdeskapande inom värde- och leverantörskedjor vid utveckling av produkter, tjänster och högteknologiska systemlösningar i industriella ekosystem.

Novias FUI-verksamhet syftar till att stärka regional konkurrenskraft, utveckla arbetslivet och stöda utbildningen. Verksamheten innefattar bland annat; Automation och fartygssimulation, Affärsutveckling, Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser, Interprofessionell hälsa och välfärd, Hållbar energiteknik samt Konst, kultur och entreprenörskap. Forskning bedrivs inom varje institution och leds av prefekt och forskningsledare. Årligen pågår kring 120 olika forskningsprojekt vid Novia och projektportföljens totala värde var 20 miljoner år 2019.

”Johanna har erfarenhet av strategisk forskningsprofilering inom vitt skilda områden. För Novia som en mångbranschig högskola är det här speciellt värdefullt. Vi ser fram emot att Johanna ansluter sig till vårt team för att långsiktigt stärka vår forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet. Vi siktar på fortsatt tillväxt.”, säger rektor Örjan Andersson.

För mera information:
Örjan Andersson, rektor, tel 050 527 2286
Johanna Liinamaa, forskningschef, tel 050 343 5242

Avsändare
Caroline Lång, informatör, tel 050 470 6592

Gå till "Pressmeddelanden"