26.11.2009

Invigning av unikt biobränslelaboratorium i Vasa

Invigning av unikt biobränslelaboratorium i Vasa

Biobränslelaboratoriet skapar möjligheter för utveckling av internationellt samarbete inom energiforskningen. I laboratoriet kommer man att kunna undersöka bränslen i vätske-, gas- samt fast form. I samband med invigningen ordnas även en energidag riktad till studerande. Evenemanget erbjuder möjligheter att bekanta sig med bl.a. bilar som går på biobränsle eller el.Biobränslelaboratorium öppnar möjligheter för internationellt forskningssamarbete

Ett för Finland unikt biobränslelaboratorium invigs vid Vasa Energiinstut (VEI).
I laboratoriet kommer man förutom biodiesel också ha möjligheter att undersöka fasta bränslen och bränslen i gasform samt även fossila bränslen. I framtiden kommer nya områden att undersökas och t.ex. användning av alger som energikälla kan vara en möjlighet. Laboratoriet ger möjligheter till att skapa nationellt och speciellt internationellt samarbete inom energiforskningen. Branschens företag kan bli betjänade genom beställningsundersökningar inom forskning, utveckling samt kvalitetssäkring. Invigningen av biobränslelaboratoriet sker onsdag 25.11.2009 kl. 12.30 i Technobothnia. Faciliteterna är öppna för alla intresserade.


Om Vasa energiinstitut (VEI)

VEI grundades 2006. Dess uppgift är att erbjuda forsknings-, konsulterings- och fortbildningstjänster till regionala, nationella och internationella aktörer inom energibranschen. Energiinstitutet sammanlänkar på ett unikt sätt finansiellt och tekniskt kunnande. VEI samlar experter inom energibranschen från Vasa universitet (Levón - institutet, Tekniska fakulteten och VaasaEMG) samt Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. VEI:s tyngdpunktsområden är distribuerad energiproduktion, elenergisystem, energimarknader samt energiproduktionens,
distributionens och användningens påverkan av det omgivande samhället.
Tilläggsinformation om VEI finns på www.vei.fi.

Tilläggsinformation:

Kristian Blomqvist, FoU-ledare i energiteknik, Yrkeshögskolan Novia och Vasa Energiinstitut,
tfn 044 780 5731, e-post: kristian.blomqvist@novia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"