6.5.2011

International Musical Theatre Education - ny utbildning inom musikalteater

Musikal har blivit en av de viktigaste moderna konstformerna. Därmed har även behovet av högkvalitativa musikalartister ökat.

INTERNATIONAL MUSICAL THEATRE EDUCATION är en ny utbildning inom musikalteater, som ger erfarna artister inom sång, dans och teater möjligheten att förbättra sina kunskaper. Utbildningen är unik till sin utformning och en världsnyhet genom att den kombinerar undervisning med professionella produktioner. Utbildningen är en tvåårig fortbildning, som startar i september 2011. Närundervisningen startar i december 2011 i Åbo och sker på engelska. Utbildningsledare är den internationellt erkända regissören professor Georg Malvius. Bland lärarna finns skådespelare och regissör professor Marcus Groth. För mer information, vänligen besök www.imteducation.com.

Utbildningen upprätthålls av Turun Ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia  samt Åbo Svenska Teater, med stöd från Svenska Kulturfonden och Suomen Kulttuurirahasto.

Ytterligare uppgifter fås av:
Georg Malvius, utbildningsledare, IMTE
tfn +358 44 522 0021 eller +46 70 522 0020
gmalvius01@gmail.com
www.imteducation.com

Caroline Lolax, produktionssekreterare, IMTE
tfn +358 50 351 8358
producer@imteducation.com
www.imteducation.com

Gå till "Pressmeddelanden"