28.4.2016

I Vasanejden erbjuds eleverna i årskurs 9 en möjlighet att lära sig hjärt-lung-räddning

hjart och ung raddning

hjart och ung raddning stor

Kunskaper i hjärt-lung-räddning kan rädda människoliv. Den här enkla men livsviktiga färdigheten kan lätt läras redan i ung ålder. Då man övar sig på hjärt-lung-räddning i förväg är det lättare att vara till hjälp i en akut situation.

Vasa centralsjukhus kommer tillsammans med samarbetsparter att ordna en temavecka i hjärt-lung-räddning mellan den 9 och 13 maj 2016. Under den här temaveckan kommer centralsjukhuset att besökas av nationella experter som föreläser för yrkespersoner. I samband med temaveckan får såväl yrkespersoner som medborgare under handledning öva sig i basal hjärt-lungräddning. Temaveckan kulminerar i ett huvudevenemang dit man även inbjudit elever från årskurs 9 i Vasa och Korsholm. Förebilden till evenemanget är en utbildning i hjärt-lung-räddning som arrangerades i Münster, Tyskland, där nära nog 12 000 skolelever samtidigt övade sig i hjärt-lung-räddning.

Nya rekommendationer om hjärt-lung-räddning

I oktober 2015 publicerades de nya internationella rekommendationerna i hjärt-lung-räddning vid en kongress som European Resuscitation Council höll i Prag. De finländska anvisningarna om hjärt-lung-räddning kommer att uppdateras i början av året för att motsvara de internationella rekommendationerna. Särskild uppmärksamhet fästs vid identifiering och behandling av symtom som förutspår ett hjärtstillestånd, för att man ska kunna förhindra att den drabbade personen får ett hjärtstillestånd. Vid hjärtstillestånd är det viktigt att hjärt-lung-räddningen påbörjas omedelbart och att den kan upprätthållas så oavbrutet som möjligt. Dessutom är det bra att öva sig på att ringa nödsamtal.

Förberedelserna inför den här temaveckan inleds redan i januari. På onsdag 20 januari 2016 arrangerars en planerings- och utbildningseftermiddag kring temaveckan på Vasa centralsjukhus för sjukskötarstuderande. Sjukskötarstuderandena kommer från Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia. I samband med temaveckan kommer de här studerandena att agera som assistenter och informatörer. Sjukskötarstuderande kommer att ges utbildning i hjärt-lung-räddning under hela våren.

Människoliv kan räddas om tröskeln till att påbörja hjärt-lungräddning är låg. Till och med barn kan lära sig denna färdighet och de enkla grunderna är lätta att komma ihåg i en nödsituation. I Danmark har hjärt-lung-räddning redan länge varit en obligatorisk del av undervisningen och människornas mod att påbörja hjärt-lung-räddning har enligt de danska resultaten ökat.

Hjärtstartveckan i Vasa kulminerar i en stor övning i hjärt-lung-räddning. Övningen som är riktad till skolelever i årskurs 9 arrangeras på Variska skola. Enligt den uppfattning som man har på Vasa centralsjukhus är det här den första gången som det ordnas ett så här stort evenemang kring hjärt-lung-räddning i Finland. Under evenemanget får sammanlagt cirka 900 elever, ca 500 finskspråkiga och ca 400 svenskspråkiga elever, öva sig i bröstkompression på en återupplivningsdocka efter en avklarad teoridel.

Under evenemanget får man bland annat höra
- hur man identifierar en livlös person
- varför hjärt-lungräddning ska påbörjas omedelbart
- hur man ringer nödnumret 112
- en ung person som gett sin pappa hjärt-lungräddning
- hur man ska ge bröstkompression

Man får också öva sig i hjärt-lungräddning med hjälp av en återupplivningsdocka

Vi hälsar företrädare för medierna varmt välkomna till hjärtstartevenemanget på Variska skola!

Frågor om praktiska arrangemang kan riktas till

Yrkeshögskolan Novia, lektor Nina Vestö, tfn (06) 328 5374

Kommunikationsplanerare Heli Masa, tfn 040 660 8134

 

Gå till "Pressmeddelanden"