18.3.2020

Högskolornas andra gemensamma ansökan inleds idag 18.3

nyhet svenska 4

Yrkeshögskolan Novia erbjuder ett mångsidigt utbud av utbildningar i högskolornas andra gemensamma ansökan, våren 2020 både vad gäller utbildningsområden och utbildningsformer. Ett flertal högklassiga och intressanta utbildningar erbjuds inom dag- och flerformsstudier vid våra campus i Vasa, Åbo, Jakobstad och Raseborg. Av flerformsstudierna erbjuds tre utbildningar som högre yrkeshögskoleutbildning.

novia.fi hittar sökande information om gemensam ansökan, som exempelvis urvalsprov, tidtabell, filmer, intervjuer med studerande och alumner samt info om sysselsättning efter examen. Längst ned i denna nyhet hittar du också en bild som beskriver hur du gör din ansökan. 

Ansökan pågår under tiden 18.3-1.4.2020 kl. 15.00 och du ansöker om studieplats på sidan studieinfo.fi.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder följande utbildningar 2020 ortsvis:

Campus Vasa

Barnmorska (YH), dagstudier

Bioanalytiker (YH), dagstudier

Hälsovårdare (YH), dagstudier

Ingenjör (YH), dagstudier, byggnads- och samhällsteknik

Ingenjör (YH), dagstudier, el- och automationsteknik

Ingenjör (YH), dagstudier, lantmäteriteknik

Ingenjör (YH), dagstudier, maskin- och produktionsteknik

Ingenjör (YH), dagstudier, produktionsekonomi

Röntgenskötare (YH), dagstudier

Sjukskötare (YH), dagstudier

Socionom (YH), dag- och flerformsstudier

Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier

Högre YH-examen inom hälsa och välfärd, flerformsstudier

Campus Åbo

Hälsovårdare (YH), dagstudier

Sjukskötare (YH), dagstudier

Socionom (YH), dagstudier, flerformsstudier samt e-socionom som flerformsstudier

Tradenom (YH), företagsekonomi, dagstudier

Högre YH-examen inom hälsa och välfärd, flerformsstudier

Campus Aboa Mare, Åbo

Sjökapten (YH), dag- och flerformsstudier

Campus Raseborg

Agrolog (YH), dagstudier

Byggmästare (YH), dagstudier

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, dagstudier

Skogsbruksingenjör (YH), dagstudier

Campus Allegro Jakobstad

Bildkonstnär (YH), bildkonst, dagstudier

Bildkonstnär (YH), fotografering, dagstudier

Formgivare (YH), grafisk design, dagstudier

Formgivare (YH), inredningsarkitektur, dagstudier

Musiker (YH), dagstudier

Musiker (YH), barock-/kyrkomusik, flerformsstudier

Musikpedagog (YH), dagstudier

Musikpedagog (högre YH), flerformsstudier

Resultatet av betygsantagningen meddelas de antagna senast 27.5. Alla som inte blir antagna på detta sätt skall delta i det nationella YH-urvalsprovet som hålls 1-5.6 (gäller ej konst och kultur som har egna urvalsprov). Senast 8.7 delges det slutliga resultatet till alla sökanden och den antagna skall ta emot studieplats senast 15.7. Reservplatsförfarandet pågår fram till 31.7 kl. 15.

Hur ansöker du om en studieplats?

Här ser du bilden i större format som pdf.

Du hittar också tips om hur man gör sin ansökan i studieinfo här

Hur ansoker du om en studieplats 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, koordinator för gemensam ansökan Liselott Båsk, tfn (06) 328 5555 (telefontid dagligen kl. 12-13.45) eller antagningsservice@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"