11.6.2020

Hälsocampus Åbo lanserar en ny service som stöder produktutveckling

bild över Åbo

Nya Hälsocampus Åbo forsknings-, utvecklings- och testningsservice TERTTU effektiverar hälsovårdbranchens testbedverksamhet i Egentliga Finland och stöder utvecklingen av nya lösningar tillsammans med vårdpersonal.

En  ny gemensam kontaktportal för forsknings-, utvecklings- och testningsservice vid Hälsocampus Åbo ska öppnas i Juni. Via portalen kan bl.a företag skapa kontaktförfrågningar om testningstjänster, ideér, forskningsförslag, och via servicen sammanförs ärendet mellan företaget och Hälsocampus medlemsorganisationer. Med hjälp av servicen kan man  sätta mera fart på företagens forskning och produktutveckling och man kan erbjuda alldeles nya kombinerade tjänster från olika områden.

- En gemensam kontaktportal med dess processer ger oss möjligheter att utveckla alldeles nya servicehelheter. Vi kan svara på företagens behov bättre och snabbare än tidigare, säger Janne Lahtiranta från Turku Science Park Oy.

Hälsocampus Åbo testningsservice är resultatet av flerårigt nationellt utvecklingsarbete. Behovet av en service som sammanför tjänster och testningsplattformer har ursprungligen identifierats i ett nationellt Testbed nätverk av Business Finland. Testningsservicen i Egentliga Finland har skapats i sin konkreta form i det pågående Terva projektet, som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

- Vi erbjuder testningsservicen för företag och organisationer av alla storlekar. Vi hoppas att tröskeln att ta kontakt är så låg som möjligt, säger Elina Kontio, direktör i Health Tech Lab på Turun ammattikorkeakoulu.

Genom den nya forsknings-, utvecklings- och testningsservicen vid Hälsocampus Åbo kan forskare, organisationer, produktutvecklingsspecialister och företagare utnyttja testningstjänster från alla medlemsorganisationer vid  Hälsocampus Åbo, där högskolorna i Åbo, Åbo universitets-centralsjukhus ingår,  och Turku Business Regions företagstjänster som t.ex. Prohealth Accelerator företagsutvecklingsprogram.

Ytterligare information
Hälsocampus Åbo forsknings-, utvecklings- och testningsservice TERTTU: https://innovations.healthcampusturku.fi

I hälsocampussamarbetet deltar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Novia och Turku Science Park Oy. Testningsservice och gemensamma processer utvecklas i Terva projektet, som är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden 2019-2021. www.healthcampusturku.fi

Mira Lehti
Koordinator
mira.lehti@utu.fi
+358 40 524 9178

Leena Setälä
Utvecklingsdirektör
leena.setala@tyks.fi
+358 50 327 1230

Gå till "Pressmeddelanden"