7.3.2016

Gymnasieelever lär sig vård och omsorg på unik kurs

novia bockelman 017

Gymnasieelever i Åboland erbjuds för första gången en möjlighet att få praktisk undervisning i vård och omsorg. Kursen räknas som en gymnasiekurs och ger samtidigt eleverna färdigheter för sommarjobb inom social- och hälsovårdsbranschen. Kursen torde vara den första någonsin i sitt slag riktad till gymnasieelever i Finland.

Inom vård- och omsorgssektorn är behovet av sommararbetare stort, och Yrkeshögskolan Novia ger de grundläggande färdigheter som ungdomar behöver för arbete inom branschen. Den senaste yrkesbarometer som Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentral har gjort visar att det är störst brist på barnträdgårdslärare, sjukskötare och annan vård- och omsorgspersonal. Genom kursen får ungdomarna också en inblick i vad studier i vård och det sociala området innefattar.

Den avgiftsfria kursen erbjuds åt alla gymnasieelever i Kimitoöns gymnasium, Pargas svenska gymnasium och Katedralskolan i Åbo. Kursen ges av Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området i Åbo under två lördagar, 16.4 och 23.4 2016.

Kursdeltagarna får lära sig grundvård såsom att bädda, ta hand om patientens hygien, nutrition och vårdhygien. De får handledning i hur man arbetar säkert och ergonomiskt, samt lär sig hur man bemöter patienter, anhöriga och arbetskamrater.

Anmälningen till kursen har redan börjat och de ungdomar som inte ryms med på vårens kurs erbjuds en ny möjlighet på hösten. Anmälan sker till hanna.limnell@novia.fi senast 18.3.2016

Kursen arrangeras som ett samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia, avdelningen för vård och det sociala området i Åbo, Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia samt de åboländska gymnasierna. Kursen stöds av Konstsamfundet.

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, överlärare Pia Liljeroth, tfn 044 7623371
Yrkeshögskolan Novia, lektor  Hanna Limnell, tfn (02) 432 3352
Yrkeshögskolan Novia, lektor Susanne Davidsson, tfn 044 762 3373

 

Gå till "Pressmeddelanden"