5.9.2011

Global utmaning inom elautomation får sin lösning i Vasa

Nytt laboratorium stärker energikunnandet i regionen

Vasaregionens koncentration av energiindustri, som är den största i Norden, stärker sitt kunnande på internationell nivå då Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas, Yrkeshögskolan Novias, Vasa energiinstituts (VEI) och teknologicentrum Merinovas gemensamma projekt Utveckling av utbildningstjänster för IEC 61850 i en miljö med flera leverantörer (DEMVE) kommer igång.

Under två år bygger projektparterna upp en ny laboratoriemiljö för elteknik vid universitetets och yrkeshögskolornas gemensamma forskningscentrum Technobothnia . Den ska användas vid utbildning i sambruk av olika leverantörers skyddsteknik. I projektet ingår även planering och pilotering av laboratoriets utbildningsprogram. Den totala budgeten för projektet uppgår till cirka 850 000 euro och finansieras med hjälp av EU-finansiering, kommuner och företag.

Hjälp vid problem med dataöverföring

Utvecklingen av de smarta elnät som behövs vid stationsautomation och decentraliserad energiproduktion störs av problem med digital dataöverföring och datautbyte mellan olika anläggningar. Problemen har inte eliminerats helt, trots att dataöverföring enligt standard IEC 61850 för stationsautomation håller på att utvecklas till ett globalt dataöverföringsprotokoll. Genom projektet DEMVE som nu inleds kommer Vasas experter i elteknik att avsevärt minska de problem som förekommer mellan olika leverantörers skyddsprodukter.

Vasa är den naturliga placeringen för utbildningslaboratoriet, eftersom här finns Nordens mest betydande reläfabriker med tillverkning av produkter för skydd av mellanspänningsnät, dvs. ABB Oy Eldistributionsautomation och det numera till Schneider Electric hörande VAMP Oy, berättar projektingenjör Anna-Kaisa Karppinen från projektkoordinatorn teknologicentrum Merinova. I regionen finns också flera system- och komponentleverantörer inom energiteknik som använder skyddsreläer i sina egna produkter.

Laboratoriet och utbildningen står kvar efter projektet

I laboratoriet som byggs upp under det tvååriga projektet samlas olika leverantörers skyddsprodukter, och kommunikationen mellan dessa undersöks. Speciellt granskas kommunikation enligt den globala kommunikationsstandarden. De utbildningshelheter som utvecklas under projektet kvarstår också efter projektet som Vasa energiinstituts (VEI) serviceverksamhet. För utbildningens innehåll svarar Vasa universitet, Vasa yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia.

I och med att laboratoriet byggs upp och utbildningen inleds förstärks också ställningen för kompletterande utbildning och påbyggnadsutbildning inom elnätsteknik vid Vasa universitets tekniska fakultet och yrkeshögskolorna i Vasa. Projektet ger även ökad synlighet för EnergyVaasa.

Enligt Karppinen framgår ämnets betydelse och aktualitet på nationell nivå av det faktum att projektet har fått finansiering av ledande företag inom energisektorn även utanför Vasaregionen och Österbotten. Också företagen i energikoncentrationen förhåller sig positivt till projektet, vilket framkommer i till exempel följande kommentarer av relätillverkare:

"ABB har varit en drivande kraft i utvecklingen av nya öppna kommunikationsstandarder för eldistribution och en föregångare inom tillämpning av dessa i sina egna produkter. Projektet DEMVE erbjuder en möjlighet att effektivt sprida detta kunnande till ortens studerande och övriga nationella aktörer inom området för eldistribution. Standardens öppenhet märks i det system som byggs upp i projektet, där också andra leverantörers produkter kan anslutas till samma system."

"Vamp Oy är en av initiativtagarna till projektet. - För vår del är det viktigt att vi i Vasa kan säkerställa att VAMP-reläer är kompatibla med övriga Schneider Electrics produkter, liksom även med andra leverantörers system. Det är också fint att Technobothnias helhet kompletteras med ett laboratorium på internationell nivå, vilket vi kan utnyttja i kundutbildningen, säger Lauri Kumpulainen på Vamp Oy, Schneider Electric".

Ytterligare information:

Anna-Kaisa Karppinen, teknologicentrum Merinova, tfn 040 777 2785, anna-kaisa.karppinen@merinova.fi
Erkki Antila, Vasa universitet, tfn 044 024 4312, erkki.antila@uwasa.fi
Olavi Mäkinen, Vasa Yrkeshögskola, tfn 040 581 8830, olavi.makinen@puv.fi
Erik Englund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 527 2283, erik.englund@novia.fi

Gå till "Pressmeddelanden"