12.5.2022

Fortsatt stark ekonomi och utveckling vid Yrkeshögskolan Novia

arsberattelseochbokslut nyhet

Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi redovisar en vinst för räkenskapsåret 2021 på 2,0 miljoner euro. Verksamheten var under det utmanande pandemiåret stabil såväl beträffande verksamheten som ekonomin.

”Novia visar fortsatt verksamhetsmässig och ekonomisk styrka tack vare starkt engagemang av vår personal. Verksamheten var stabil, även om pandemin för många studerande bromsade studietakten och fördröjde avläggandet av examen. Det ekonomiska resultatet var igen starkt och bidrar till långsiktig stabilitet och ger en buffert mot eventuella framtida fluktuationer i den statliga finansieringen. Ett stort tack till både personal och studerande för ett gediget arbete under utmanande omständigheter”, säger rektor Örjan Andersson.

Räkenskapsperiodens vinst för Yrkeshögskolan Novia / Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 2021 uppgick till 2,0 miljoner euro och för koncernen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi till 2,2 miljoner euro. Rörelseresultatet för Yrkeshögskolan Novia uppgick till 1,2 miljoner euro och för koncernen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi till 1,5 miljoner euro. Omsättningen uppgick för yrkeshögskolan uppgick till 31,2 miljoner euro och för koncernen till 32,5 miljoner euro. Koncernen omfattar förutom Yrkeshögskolan Novia även dotterbolagen Aboa Mare Ab och Jakobstads Konsertsal Ab. Intressebolagen GigaMare Inc och Edunova Ab ingår inte i koncernbokslutet för 2021.

”Jag vill också tacka våra många samarbetsparter för ett gott samarbete under året. Tillsammans skapar vi högklassig arbetslivsförankrad utbildningen samt stärker konkurrenskraften och välfärden genom forsknings- och utvecklingsverksamhet”, avslutar Örjan Andersson.

Yrkeshögskolan Novia berättar om året 2021 i årsberättelse, där kan du ta del av verksamheten under året. Novias prefekter summerar året på institutionerna. Statistik hittar du för Novias studerande och personal.

Välkommen att ta del av

 

Tilläggsuppgifter
Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, ekonomichef Therese Nyström-Saaristo tfn 0400 653 676

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"