28.4.2016

Föreläsning om att bemöta och rehabilitera traumatiserade flyktingar

CLL i Vasa ordnar seminarium om att bemöta och rehabilitera traumatiserade flyktingar. Under seminariet tas bl a följande upp, vad är trauma och tortyr, stressbelastning och symptom, vad kan en flykting ha upplevt, hur kan de som kommer i kontakt med flyktingar bemöta dem på ett bra sätt?

Rehabilitering och integrering i samhället ur ett helhetsperspektiv samt case ur verkligheten under föreläsningens gång. Som avslutning en kort frågestund samt sammanfattning tillsammans med föreläsarna.

Systrarna Susanna Toivainen och Tuire Toivanen bosatta i Sverige besöker Campus Vasa Seriegatan torsdag 28.4. De har arbetat med flyktingfrågor och är kända inom bemötande och rehabilitering av traumatiserade flyktingar.

Om föreläsarna: Systrarna Tuire Toivanen samt Susanna Toivanen är födda i Österbotten och numera bosatta i Stockholm.

Tuire Toivanen, leg läkare, spec i psykiatri, har erfarenhet från Stiftelsen Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm. Hon har träffat, intervjuat och bedömt och försökt hjälpa ca tretusen torterade och krigstraumatiserade flyktingar till ett bättre liv. Hon har arbetat och studerat en period i Brasilien och också arbetat som läkare på Karolinska Institutet. Numera jobbar hon deltid som distriktsläkare. Hennes specialintresse är hälsoekonomi och jämlikhet i vården ur ett samhällsekonomiskt helhetsperspektiv. Hon var ”Jakobstads profet år 2007″.

Susanna Toivanen är filosofie doktor, arbetslivsforskare och docent i sociologi vid Stockholms universitet. Hon är verksam vid Centrum för Forskning om Ojämlikhet i Hälsa (CHESS), ett forskningscentrum i samarbete med Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Hennes forskning handlar om arbetsliv och hälsa och hur arbetsförhållanden bidrar till skillnader i hälsa mellan olika grupper på arbetsmarknaden.

De har tillsammans skrivit boken Utsatt för tortyr, som utkom år 2014.

Över 50 deltagare är anmälda till seminariet bl a flera i personalen vid Oravais flyktingförläggning deltar.

Kontaktperson:
Yrkeshögskolan Novia, CLL, Kurskoordinator Ann-Sofie Storbjörk, tfn 044 512 3201

Avsändare:
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"