17.2.2012

För kraftig minskning av yrkeshögskoleutbildning på svenska

UKM framförde 5 oktober 2011 krav till Yrkeshögskolan Novia om en minskning av nybörjarplatser inom ungdomsutbildning med 20 platser inom teknik och 40 platser inom kultur. Sista dag för att bemöta kravet gavs till 17 februari 2012.

Yrkeshögskolan Novia har idag gett sitt svar till undervisnings- och kulturministeriet (UKM).

"Vi anser fortfarande att nedskärningen i nybörjarplatser är överdimensionerad, men ifall UKM:s minskning om 2200 nybörjarplatser i hela landet står fast, så ser vi oss tvungna att acceptera Novias andel om 60 platser. I annat fall måste också vår minskning lindras" säger rektor Örjan Andersson.

"Sker ingen lindring så står styrelsens tidigare beslut fast att antagningen till utbildningsprogrammet för automation och IT i Raseborg samt formgivning i Åbo upphör från och med 2013", fortsätter Andersson.

För att dra nytta av och kunna fortsätta den långa formgivningstraditionen i Åbo, anhåller Yrkeshögskolan Novia tillsammans med Åbo yrkeshögskola om projektmedel från UKM för att tillsammans utveckla ett högre yrkeshögskoleprogram inom området tjänstedesign.

UKM har meddelat att Novia bör ta helhetsansvaret för den svenskspråkiga yrkeshögskoleutbildningen i Österbotten, vilket i praktiken berör den svenska tradenomutbildningen vid Vasa yrkeshögskola.

"Utbildningen i fråga är regionalt viktig och vi är villiga att ta över ansvaret, men vi framhåller samtidigt att Novia i så fall också måste tilldelas fler nybörjarplatser. UKM verkar förutsätta att vi frigör de behövliga platserna från andra utbildningsprogram, men det skulle innebära en ytterligare nedskärning för oss och det är inte motiverat ur vare sig regional eller finlandssvensk synvinkel. Vi skall också komma ihåg att när det gäller sysselsättning efter examen så hör Novia till de bästa i landet", poängterar Andersson.

I svaret till UKM konstateras vidare att samordningsdiskussioner förs mellan högskolorna Novia och Arcada.

"Det finns i regeringsprogrammet förväntningar på en utveckling av den svenskspråkiga yrkeshögskolestrukturen. Vi ser fördelar med ökad samordning av våra två svenska yrkeshögskolor, t ex vad gäller arbetsfördelning, kvalitet och stödfunktioner", säger Roger Broo, styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi.

Läs sammanfattningen av Yrkeshögskolan Novias svar till UKM 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, VD/rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, tfn 040 543 3466

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"