5.2.2009

Fokus på Yrkeshögskolan Novia i tidningsbilagor

Fokus på nya Yrkeshögskolan Novia i bilaga som utkommer i hela Svenskfinland

För att presentera den nya Yrkeshögskolan Novia som har utbildnings-verksamhet i Vasa, Esbo, Helsingfors, Jakobstad, Nykarleby, Raseborg och Åbo ger Novia inför gemensam antagning för examensinriktad ungdoms-utbildning 2009 ut en egen bilaga i dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Åbo Underrättelser, Vasabladet och Österbottens Tidning.
Bilagan utkommer tisdag 10.2.2009 i dagstidningarna Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Vasabladet och Österbottens Tidning och fredag 13.2.2009 i dagstidningen Åbo Underrättelser.

Bilagan når hela Svenskfinland. Bilagan som går under namnet Yrkeshögskolan Novia, ny väg - nya möjligheter innehåller bl.a. reportage om studier och utbildningsprogram, campus aktuellt, samarbete med näringslivet, högre yrkeshögskoleexamen för personer verksamma i näringslivet, forsning och utvecklingsverksamhet samt samarbetet med Åbo Akademi.


Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, informationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"