8.12.2011

Eva Wuite prisbelönt hortonom från Yrkeshögskolan Novia i Raseborg

De finländska yrkeshögskolornas innovations- och företagsnätverk FINPIN belönar igen aktiva och innovativa företagare från landets samtliga yrkeshögskolor. FINPIN belönar i tre olika kategorier, projekt, person och företagare. Första pris i kategorin företagare vann Eva Wuite utexaminerad från Yrkeshögskolan Novia.

Eva Wuite har studerat landskapsplanering vid Yrkeshögskolan Novias enhet i Raseborg 2005-2010. Wuite inledde sina studier som vuxen och har som bakgrund en lång karriär inom marknadsföringsbranschen. Redan under studietiden grundade hon sitt planeringsföretag ForSeasons och anställde också snabbt sina studiekamrater i företaget.

I sin företagsverksamhet har Wuite på ett lyckat sätt kombinerat den utbildning som yrkeshögskolan har erbjudit med sin tidigare arbetserfarenhet.  Hon har gjort trädgårdsplanering känt i TV Nelonens program Huvila ja Huussi. Hennes eget företag har gått framåt i utvecklingen och blev ett aktiebolag från 2011 och i verksamheten har en partner tillkommit samt anställda. ForSeasons har ca 80-100 kunder.

"Wuite har utvecklat servicekoncept för trädgårdsplanering - ett ämne som hon även behandlade i sitt examensarbete. Hon delar även med sig av sina erfarenheter och deltar i Novias ENTRO-företagarprojekt i Raseborg som mentor för yngre studerande", berättar lektor Elina Regårdh.

Priserna delades ut 8.12 kl. 20.00 på FINPIN:s årliga företagardagar i Tavastehus.  Läs FINPIN:s pressmeddelande här www.finpin.fi

Utbildningsprogrammet landsbygdsnäringarna och landskapsplanering i Raseborg med profileringarna landskapsplanering (hortonom), lantbruksnäring (agrolog) och trädgårdsnäring (hortom) har antagning 5.3-3.4.2012.

Tilläggsuppgifter vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, programansvarig lektor, Elina Regårdh, tfn 044 449 8280
Eva Wuite, Maisemasuunnittelu ForSeasons Oy, tfn 040 551 31734

Avsändare:
Informationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"