26.2.2020

Eva Sandberg-Kilpi prorektor vid Yrkeshögskolan Novia

MG 7

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har utsett filosofie doktor Eva Sandberg-Kilpi till prorektor för Novia under tiden 1.3.2020-31.12.2022.

Prorektorn kommer att leda och utveckla utbildning och handledning inom högskolan.

Sandberg-Kilpi kommer att fungera som prorektor vid sidan av sina uppgifter som prefekt för institutionen för bioekonomi. Prorektorn är medlem i Yrkeshögskolan Novias ledningsgrupp.

"Jag ser fram emot att arbeta med vår nya prorektor som redan är välbekant med hela organisationen", säger rektor Örjan Andersson.

"Det känns mycket inspirerande att få vara med och fortsätta att utveckla Novia. Det är ett stort förtroende", konstaterar Sandberg-Kilpi.

Eva Sandberg-Kilpi har senast varit verksam som enhetschef vid Novia i Åbo och Raseborg. Sandberg-Kilpi har tidigare varit anställd som avdelningschef, utbildningsansvarig samt forsknings- och utvecklingsledare vid Novia. Innan det var hon anställd som lektor vid Yrkeshögskolan Sydväst samt som amanuens vid Tvärminne zoologiska station, Helsingfors universitet.

Tilläggsuppgifter, vänligen ta kontakt med:
Yrkeshögskolan Novia, Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251
Yrkeshögskolan Novia, Rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 780

Gå till "Pressmeddelanden"