25.3.2014

En stärkning av naturbruksutbildning i Raseborg

Yrkeshögskolan Novias utbildning inom Naturbruk och miljö i Raseborg är den enda i sitt slag i Svenskfinland. I Raseborg utbildas hortonomer, agrologer, miljöplanerare och skogsbruksingenjörer.

”En betydande satsning ska nu göras för att utveckla utbildningen, bland annat ska vi stärka samarbetet med branschens expertorganisationer. Vi kommer också att förstärka de nordiska kontakterna med bland annat Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp och Linköping. En satsning sker också på att ytterligare integrera forsknings- och utvecklingsverksamhet i utbildningen som sker vid Forsknings- och utvecklingsinstitutet Aronia i Raseborg”, säger enhetschef Eva Sandberg-Kilpi.

Satsningen möjliggörs genom att en rad stiftelser och fonder ställer sig bakom projektet. Den exakta omfattningen av stödet klarnar under våren, men kommer att vara betydande.

”Stiftelsen Finlandssvenska jordfonden, Föreningen Konstsamfundet och Utbildningsstiftelsen Sydväst ställer sig bakom en förstärkning av naturbruksutbildning i Raseborg. Genom en samfälld satsning vill man säkerställa utbildningens kvalitet och attraktivitet i ett läge där statens sparkrav på yrkeshögskolorna speciellt drabbar mindre utbildningsenheter. Genom satsningen kan man säkerställa att naturbruksutbildningen håller nationell och internationell nivå. Samtidigt är det en signal om att utbildning inom naturbruk är viktig för Svenskfinland”, säger styrelseordförande vid Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi Roger Broo.

Idag ger utbildningen Naturbruk och miljö följande examina vid Novias campus i Raseborg

- landskapsplanering, hortonom (YH)
- lantbruksnäringarna, agrolog (YH)
- miljöplanering, miljöplanerare (YH)
- trädgårdsnäring, hortonom (YH)
- skogsbruk, skogsbruksingenjör (YH)

Omfattningen på studierna är 240 studiepoäng. Antalet nybörjarplatser i årets antagning är 50.
Läs mera om årets antagning här http://ansokan.novia.fi/YH-examen/naturbruk-och-miljoe.html

För ytterligare information vänligen kontakta
Styrelseordförande för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Roger Broo, mobil 040 5433 466
Enhetschef vid Yrkeshögskolan Novia, Eva Sandberg-Kilpi, mobil 044 449 8251

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"