21.12.2018

Ekenäs Energi Ab donerar 20 000 euro till Yrkeshögskolan Novia

Ekenas energi orjan frank hoverfelt evas k

Ekenäs Energi överräcker en donation på 20 000 euro till Yrkeshögskolan Novia.

”Vårt bolag arbetar för hela den västnyländska regionens livskraft och vi vill prioritera den lokala förankringen i det vi gör. Vi tror på att utveckla energiproduktion som grundar sig på lokala och förnybara energikällor. I den helheten är utbildning och kompetens mycket viktiga, både för regionen och för oss”, säger Frank Hoverfelt, VD på Ekenäs Energi.

”Vi vill vara med och utveckla regionen och dess livskraft. Utvecklingen går mot allt mera flexibla utbildningslösningar, speciellt för dem som redan är i arbetslivet. Företagens verksamhetsmiljö, teknologi och kompetensbehov ändrar i allt snabbare takt. Här ser vi Ekenäs Energi som en viktig diskussionspart, med ett aktivt intresse att utveckla regionen,” säger Örjan Andersson, rektor på Yrkeshögskolan Novia.

”Jag vill framföra ett stort tack till Ekenäs Energi”, avslutar Andersson.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida finns på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Foto: Ekenäs Energi
På bilden Örjan Andersson, Frank Hoverfelt och Eva Sandberg-Kilpi.

Mera information ger:
Yrkeshögskolan Novia Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Ekenäs Energi, VD Frank Hoverfelt, tfn 040 579 9724

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"