16.10.2018

Donation till Yrkeshögskolan Novia från Svensk-Österbottniska samfundet

donation webb

Svensk-Österbottniska samfundet donerar 100 000 euro till Yrkeshögskolan Novia. Donationen riktas till kulturområdet.

”Vi är mycket glada över donationen och värdesätter Svensk-Österbottniska samfundets stöd till Novia. Vi vill erbjuda en högklassig kulturutbildning på svenska även i framtiden. Donationen ger oss större resurser att utveckla vår utbildning”, konstaterar rektor Örjan Andersson.

”Samfundet stöder uttryckligen utbildningsområdet kultur, med utbildning av musiker, musikpedagoger, formgivare, bildkonstnärer, medianomer och scenkonstpedagoger. Att samfundet satsar på utbildningen inom kultursektorn är givet, eftersom samfundets uppdrag är att stöda svenskösterbottnisk kultur”, säger Svensk-Österbottniska samfundets preses Kjell Herberts.

”En satsning på kultursektorn är också en satsning på högklassig utbildning i Jakobstad”, konstaterar Herberts.

”Samfundet och Harry Schaumans stiftelse gav en stor donation till Åbo Akademis medelsanskaffning i fjol, och detta är en given uppföljning”, fortsätter Herberts.

Yrkeshögskolan Novias medelinsamlingskampanj ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten.

En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Svensk-Österbottniska samfundet, Preses Kjell Herberts, tfn 050 363 2895

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

 

Gå till "Pressmeddelanden"