9.5.2018

Donation till Yrkeshögskolan Novia från Aktia Stiftelsen i Vasa och Aktia Stiftelsen i Korsholm

Tack donation 2

Yrkeshögskolan Novia har fått donationer från Aktia Stiftelsen i Vasa och Aktia Stiftelsen i Korsholm som stöder högskolans medelinsamling med 60 000 euro.

"Vi är glada över donationen av de båda stiftelserna som riktas till teknikområdet, donationen hjälper oss att fortsätta utveckla av teknikutbildningarna. Jag vill framföra mitt varmaste tack till de två stiftelserna, säger rektor Örjan Andersson.

”Aktiastiftelsens i Vasa ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner och stöda arbete och forskning som främjar sparande. Teknikutbildningen är viktig för regionen, skapar många nya arbetsplatser och gör vår region framgångsrik ”, säger ombudsman Ralf Bäckström.

”Aktiastiftelsen i Korsholm har som ändamål att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner i Korsholm. Teknikutbildningen är en förutsättning för industrin och bidrar till industrins konkurrenskraft, något som syns långt utanför vår region som i sin tur skapar välfärd i samhället”, säger ombudsman Göran Bengs.

Novias utbildningar inom teknik i Vasa omfattar ingenjörsutbildning inom el- och automationsteknik, maskin- och produktionsteknik, byggnads- och samhällsteknik samt produktionsekonomi. På master-nivå erbjuds utbildning inom Automation Technology och teknologobaserat ledarskap. År 2017 avlades 131 ingenjör (YH) examina och 7 ingenjör (högre YH) examina vid enheten i Vasa.

Kampanjen ”Stöd framtidens kunnande” pågår fram till 31.12.2018 och för den tiden berättigar donationer till motfinansiering från staten. En webbsida har öppnats på adressen www.novia.fi/donera där potentiella donatorer får mera information om kampanjen.

Tilläggsuppgifter fås av
Rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Aktia Vasa stiftelsens ombud Ralf Bäckström, tfn 050 591 9935
Aktia Korsholm stiftelsens ombud Göran Bengs, tfn 044 320 1401

Avsändare
Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Gå till "Pressmeddelanden"