22.2.2016

Den finländska barnmorskeutbildningen fyller 200 år

MON2

Jubileumsåret till ära ordnas flera olika tillställningar i hela Finland. Barnmorskeutbildningen startade i Åbo den 1.11.1816 och flyttades i anslutning till Helsingfors universitet år 1833. Barnmorskorna representerar nationellt den äldsta kvinnliga utbildade professionen. Det är fråga om den första yrkesutbildningen, riktad särskilt till kvinnor.

I dag motsvarar den finländska barnmorskeutbildningen 270 studiepoäng och räcker i 4,5 år. Barnmorskor utbildas vid åtta yrkeshögskolor i Finland, varav två har svenska som undervisningsspråk. Den finländska barnmorskeutbildningen dimitterar barnmorskor, som har en mångsidig kompetens inom den sexuella- och reproduktiva hälsans område.

Barnmorskeutbildningen firas vid ett jubileumsseminarium i samband med Barnmorskedagarna i Åbo den 3.5.2016. Därtill firar barnmorskeutbildningens lärare och studerande sin utbildning med olika evenemang under hösten 2016. Jubileumsåret till ära utkommer en jubileumsskrift ”Den utbildade barnmorskan med dig i 200 år” och Kalvelala Koru lanserar ett smycke.

För helhetsplaneringen av jubileumsåret ansvarar en nationell arbetsgrupp, bestående av representanter från alla yrkeshögskolor, som utbildar barnmorskor i Finland samt från Finlands Barnmorskeförbund.

200 år med yrkesutbildning för kvinnor är en milstolpe. År 2016 fyller även kvinnans rösträtt i Finland 110 år.

Tilläggsinformation fås av
Yrkeshögskolan Novia, Eva Matintupa, tfn 050 538 6671 eva.matintupa@novia.fi

Yrkeshögskolor i Finland, som erbjuder barnmorskeutbildning och kontaktpersoner för media i anslutning till jubileumsårets evenemang:
Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylä elina.tiainen@jamk.fi, tel. 0400 989451
Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsingfors pirjo.tervo@metropolia.fi, tel. 040 630 0964
Oulun ammattikorkeakoulu, Uleåborg ulla.paananen@oamk.fi, tel. 050 3211988
Savonia ammattikorkeakoulu, Kuopio paivi.hoffren@savonia.fi , tel. 044 7856474
Tampereen ammattikorkeakoulu, Tammerfors anna-mari.aimala@tamk.fi, tel. 050 3119759
Turun ammattikorkeakoulu, Åbo marjatta.hasanen@turkuamk.fi, tel.040 3550401
Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors pernilla.stenback@arcada.fi , tel. 0207 699 595
Yrkeshögskolan Novia, Vasa eva.matintupa@novia.fi, tel. 050 538 6671

Gå till "Pressmeddelanden"