2.5.2016

Den 200 år gamla barnmorskeutbildningen har en viktig roll

MON3

Finland bäst i världen på att främja den sexuella- och reproduktiva hälsan. Enligt statistiken är Finland i toppklass då det gäller kunskaper om sexuella- och reproduktiva hälsan. Till exempel gör vi det lägsta antalet aborter jämfört med de nordiska länderna. Trenderna under det senaste århundradet visar att barnmorskan har spelat en viktig roll i den positiva utvecklingen. Den finländska barnmorskeutbildningen fyller 200 år i år. Nuförtiden utbildas barnmorskor vid åtta yrkeshögskolor i Finland.

År 1816, då barnmorskeutbildningen inleddes, föddes 42 863 barn, varav 8105 – nästan 20 % – dog under sitt första levnadsår. På 1930-talet var spädbarnsdödligheten 7 %, och år 1975 kom vi under 1 %. Numera dör endast två av tusen levande födda barn under sitt första levnadsår. Uppgifterna framgår av ett föredrag som professor Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd håller vid barnmorskeutbildningens festseminarium i Åbo 3.5. Festseminariet hålls i samband med de nationella barnmorskedagarna som ordnas av Finlands Barnmorskeförbund ry. Under jubileumsåret ordnas evenemang på olika håll i Finland.

Till jubileumsårets ära utkommer jubileumspublikationen ”Koulutettu kätilö kanssasi 200 vuotta” (En utbildad barnmorska med dig i 200 år). Kalevala Koru har med tanke på jubileumsåret skapat berlocken Päivänsäde. En del av försäljningsintäkterna går till Rädda Barnen rf. Ansvaret för helhetsplaneringen av jubileumsåret ligger hos en nationell arbetsgrupp, i vilken det ingår en representant för varje yrkeshögskola som utbildar barnmorskor i Finland samt från Barnmorskeförbundet.

Under festseminariet för inbjudna gäster får åhörarna höra ett tal av Marjukka Vallimies-Patomäki som representerar social- och hälsovårdsministeriet, en föreläsning om professionaliseringen av barnmorskearbetet på 1700-talet av professor Kirsi Vainio-Korhonen, Åbo universitet, ett föredrag om barnmorskeutbildningens utveckling och framtid av professor Anna Hjelmstedt, Karolinska Institutet i Stockholm, föredrag av barnmorskestuderande vid Åbo yrkeshögskola och Yrkeshögskolan Novia samt visioner om barnmorskeutbildningens framtid av lektor Ulla Paananen vid Uleåborgs yrkeshögskola.

Från Åbo förlossnings- och barnmorskeinstitut till yrkeshögskolor
– I början av 1800-talet hade Finland endast få utbildade barnmorskor. I Inre Finland assisterades förlossningar i huvudsak av jordemödrar eller ackuschörskor, berättar utbildnings- och forskningschef Pia Ahonen vid Åbo yrkeshögskola.

Den finländska barnmorskeutbildningen startade i Klosterkvarteret i Åbo 1 november 1816, och flyttades till Helsingfors universitet 1833. Barnmorskorna är den äldsta kvinnliga yrkeskåren i Finland. Det var den första yrkesutbildningen som riktades särskilt till kvinnor.

I dag omfattar den finländska barnmorskeutbildningen 270 studiepoäng och tar 4,5 år att avlägga. Det utbildas barnmorskor vid åtta yrkeshögskolor, varav två undervisar på svenska. Den finländska barnmorskeutbildningen utbildar barnmorskor som har mångsidiga kunskaper inom sexual- och fortplantningshälsa.

Ytterligare information
Yrkeshögskolan Novia, Eva Matintupa, tfn 050 538 6671 eva.matintupa@novia.fi  

Läs mer om barnmorskeutbildningens historia och se på gamla bilder (på finska).
http://aurinkolaiva.turkuamk.fi/fi/123/ensin-oli-viisaat-vaimot/Bilderna får användas i samband med nyheter om jubileumsåret. Bildtexterna ska finnas med och bildernas källa nämnas: Museet för utbildning i vårdarbete, Yrkeshögskolan Metropolia, Stockholmsgatan 10, Helsingfors.

Finlands Barnmorskeförbund, http://www.suomenkatiloliitto.fi
Kalevala Korus Päivänsäde-berlock, http://www.kalevalakoru.fi/fi/paivansade-riipus

Yrkeshögskolor som ordnar barnmorskeutbildning i Finland samt mediernas kontaktpersoner i anslutning till evenemang under jubileumsåret:
Jyväskylä yrkeshögskola, Jyväskylä elina.tiainen@jamk.fi ,tfn 0400 989451
Yrkeshögskolan Metropolia, Helsingfors pirjo.tervo@metropolia.fi ,tfn 040 630 0964
Uleåborgs yrkeshögskola, Uleåborg ulla.paananen@oamk.fi ,tfn 050 3211988
Yrkeshögskolan Savonia, Kuopio paivi.hoffren@savonia.fi ,tfn 044 7856474
Tammerfors yrkeshögskola, Tammerfors anna-mari.aimala@tamk.fi ,tfn 050 3119759
Åbo yrkeshögskola, Åbo marjatta.hasanen@turkuamk.fi ,tfn 040 3550401
Yrkeshögskolan Arcada, Helsingfors pernilla.stenback@arcada.fi ,tfn 0207 699 595
Yrkeshögskolan Novia, Vasa eva.matintupa@novia.fi ,tfn 050 538 6671

Gå till "Pressmeddelanden"