9.11.2010

Campuset i Jakobstad skall heta Allegro

Stiftelsen för Åbo Akademis projekt har hunnit halvvägs och grundstenen murades 28.10. Planen är att campusbygget skall vara klart 2012 och kostnadsberäkningen är 30-40 miljoner. Första skedet skall vara klart under våren 2011.

"Yrkeshögskolan Novia deltog i grundstensmurningen vid det nya campusbygget i Jakobstad. Tillfället öppnades med en av Esa Fagerholm specialkomponerad fanfar. Öppningstalet hölls av brukarkoordinator Bo Riska. Roger Broo fick äran att i sitt tal offentliggöra campusets nya namn, Allegro.

"Utbildningsprogrammen bildkonst, formgivning och mediakultur som idag finns i Nykarleby flyttar till nya campuset i Jakobstad hösten 2012 då campuset planeras stå färdigt", berättar rektor Örjan Andersson. "Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad skall få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i samarbete med Åbo Akademi och Mellersta Österbottens yrkeshögskola", fortsätter Andersson.

De nya utrymmena har planerats utifrån studerandes behov, de öppna ytorna inne i campuset gör det lätt för studerande och lärare att mötas.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Gå till "Pressmeddelanden"