4.4.2016

Byggnadsingenjörsutbildningens framtid i Vasa

IMG 4046 framsidan

Byggbranschen har haft en svag period och är nu på uppåtgående igen enligt statistik om bygglov och byggstarter. Många går i pension de närmaste åren och utvecklingen går allt mer mot digitala verktyg där det är bra med unga och kunniga ingenjörer som lärt sig nya metoder och kan bidra med detta på arbetsplatserna.

”På grund av rådande lågkonjunktur inom byggbranschen är det oroande att färre söker till byggutbildning med  antagning hösten 2016. Ännu hinner siffrorna ändras och 6 april är sista dagen att ansöka. Förra året var det gott om sökande och behovet av byggnadsingenjörer i regionen är fortsatt stort, speciellt inom produktionsledning och även inom export finns behov av byggnadsingenjörer som klarar sig på både svenska och finska”, säger avdelningschef Leif Östman.

IMG 4046

 På bilden: Kai Salmi, studerande Jonas Östberg och Ronny Östman samt Leif Östman  Foto: Janica Söderlund

”Novia har gått in för att förnya och uppdatera läroplanen enligt näringslivets behov. Studerande har efterlyst att utbildningen skall utföras i samarbete med näringslivet och andra aktörer”, berättar enhetschef Jonas Waller.

”Högskolan har inlett en revidering av läroplanen för hela enheten inom teknik och företagsekonomi, där de ny strategiska målsättningarna tas i beaktande med fokus på entreprenörskap och virtualisering. Målet är att innan sommaren 2016 skall ett första utkast på den läroplanen vara klart”, säger Leif Östman.

Ett utskottsmöte för hållbart byggande tillsammans med byggbranschen, andra högskolorna samt övriga aktörer i regionen kommer att hållas i maj. Där skall man diskutera framtiden och branschens behov av kompetens.

Tilläggsinformation

Rakennusteollisuus, Kai Salmi, tfn 0400 663 009
Yrkeshögskolan Novia, enhetschef Jonas Waller, tfn 050 374 2477
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef för byggteknikavdelningen Leif Östman, tfn 050 302 8314
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsansvarig Allan Andersson, tfn 050 376 4649

Yrkeshögskolan Novia, studerande inom byggnads- och samhällsteknik, Ingenjör (YH), Jonas Östberg och Ronny Östman

Lemminkäinen, Christian Björklund, tfn 050 400 8144

Gå till "Pressmeddelanden"